• 1

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 2

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 3

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

 • 4

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

Copyright 2021 - Bütün hakları Galibi Vakfına Aittir.

Pir-i Galibi Kuran-ı Kerim Meali

meal ana1

Galibi Vakıfları Kataloğu

galibi vakiflari katalogu

Hikmetli Sözler

piri galibi hikmetli sozler

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


Âşıkların eğlencesi 
ism-i Zâtın yâ Rabbenâ 
Cânlarının dinlencesi 
zikr-i zâtın yâ Rabbenâ

Fazlın kime beyân olur 
gizli râzı duyan olur
Ana katı ıyân olur 
keşf-i zâtın yâ Rabbenâ

Ne gelmiş ne gelesidir 
ne olmuş ne olasıdır
Ne bulmuş ne bulasıdır 
misl-i zâtın yâ Rabbenâ

Halkın çoğu Hakk’ı bilmez 
ister râhı arar bulmaz
Değmelere nasîb olmaz 
vasl-ı zâtın yâ Rabbenâ

Gerçek erlerin hâlidir 
gidenin uğrar yoludur
Cümle âleme doludur 
hüsn-i zâtın yâ Rabbenâ

Hûr u cinân sohbetine 
mağrûr olma devletine
Eremezler lezzetine 
kurb-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Cezb eylesin kime sırdan 
eğer geçden eğer erden
Hergiz ayrılmaz nazardan 
resm-i zâtın yâ Rabbenâ

Bahr-i muhrikdir dalınmaz 
bu bahre gavvâs bulunmaz
Lâ-ta’ayyündür bilinmez 
kevn-i zâtın yâ Rabbenâ

Bilen sensin ilme’l-yakîn 
gören sensin ayne’l-yakîn 
Bulan sensin Hakk’el-yakîn 
bahr-i Zâtın yâ Rabbenâ

Seni bildim diyen bilmez 
seni buldum diyen bulmaz 
Dile gelip şerh olunmaz 
vasf-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Bilmeyenler bildim sanır 
bulmayanlar buldum sanır
Görmeyenler gördüm sanır 
nûr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Ger enbiyâ ger evliyâ 
ger asfiyâ ger atkıyâ
Oldular mazhar-ı ziyâ 
vech-i Zâtın yâ Rabbenâ

Her kimi nûrun cezbeder 
aşkın yolun durmaz güder
Dâim anı ihrâk eder 
aşk-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Sensin âlemlerden ganî 
ister bu cân senden seni
Ayırmasın cân u teni 
kevn-i Zâtın yâ Rabbenâ

Ümmî Sinan fazlın ile 
gitmek dilerler ol ile
Sen mahrem eyledin hele 
sırr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Aç ellerini gönülden
Yalvar yüce Allah-a
Düşürme söyle dilinden
Sığın yüce Allah-a

O Rahim-dir O Rahman-dır
O aşkdır O bir ummandır
O bir şefkat O Rahmettir
Sığın yüce Allah-a

Aç gönlünü Mevlaya 
Yalvar Yüce Allah-a
Tövbe namaz niyazla
Sığın yüce Allah-a

O İhsandır O lütuftur
O saadet O huzurdur
O derya O Mağfirettir
Sığın yüce Allah-a

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Akil olan zikreder

Her haline şükreder
Cümle mahlûk zikreder 
La İlahe İllallah

Nakarat

La mevcude ille Allah La Maksude İllallah 
Lâ Mabude İllallah La İlahe İllallah 
La İlahe İllallah La İlahe İllallah

Gaflet günah artırır 
Her ma’siyyet tartılır
Allah diyen kurtulur
La İlahe İllallah

Helal lokma yiyelim 
Hakka boyun eğelim
Allah, Allah diyelim 
La İlahe İllallah

Yaşlar aksın gözünden 
Nur parlasın yüzünden
Gayrı çıksın özünden 
La İlahe İllallah

Mürşidini bulasın
Resulune varasın
Nûrî Hak'ka eresin
La İlahe İllallah 

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Allah Allah Allah Hu
İleykene ne'tu bu'Hu

Ah esirge sultanım
Harab oldu vatanım
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti

Hırs-u tama â mağlub
Oldu sevvad'ül gulûb

İns inse olup esir
Ana baba evlat hasir
Gel kaldır adaveti
Artır gıl mahabbeti

Allah Allah Allah Hu
İleykene ne tu bu Hu 

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Ahad'dır Allah'ımız
Muhammed'dir Nebimiz
Ali'dir penahımız
Pir Gâlip'dir Şeyhimiz

Allah, Allah İllallah.
Allah, Allah Hay Allah.
Allah, Allah Hu Allah.

Hanefi Mezhebiyiz.
Alevi Meşrebiyiz.
Kadir-i Rufai'den
Gâlibi dervişiyiz.

Gâlibi olan kişi,
Zahiri Batın işi,
Sadırdandır bilişi,
Gâlibi dervişiyiz.

Pir'im huzura vardı,
Divanda el bağladı,
Muhammed elin verdi.
Âlem Rahmete erdi.

Pir'im ilmiyle âmil.
İlmi âleme şamil,
Odur insan-ı Kamil,
Gâlibi dervişiyiz

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>

Bu ilahi anonim olarak kardeşlerimiz tarafından hazırlanmış. Pir'imizin huzurunda okunmuş; Hz. Pir bu ilahiyi dergahıma mâl edin emirini vermiştir. Bütün Gâlibi kardeşlerimize duyurulur.


-

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


Bu gönlüm şehrini seyran ederken efendim
Dedi sırrım bana seyran içinde Hu

Derde düştün niçin derman ararsın efendim
Aşıklar dert arar derman içinde Hu

Zahmeti rahat bil rahat arama efendim
Rahat mı bulunur zindan içinde HU

İçip aşkın meyin öyle mest ol kim Efendim
Divane desinler yaran içinde Hu

Bu aşk meydanıdır bunda ar olmaz efendim
Başını top eyle meydan içinde Hu

Aç gözünü derviş Hakkı zikreyle efendim
“Fezkuruni” denmiş Kuran içinde Hu

Dervişlere karış aşık ola gör efendim
Ne cevherler vardır derviş içinde Hu

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>


Benim efendim ben sana bendim
Bir üfledinde yıkıldı bendim-2
Ben ki denizdim, dağbaşı bendim
Şimdi sen oldun, aleme pendim
Şimdi sen oldun benim efendim

Ölmemek neymiş, senden öğrendim.
Kayboldum sende, sende tükendim
Sordum aynaya, hani ya kendim.
Benim efendim, canım efendim.

Sordum aynaya hani ya kendim.
Senin aşkınla yandım efendim.

Benim efendim, emri yüklendim.
Bağlandım kalbden, ve mühürlendim-2
Askerin oldum, baş üzre emrin.
Okum sadakta, elde kemendim-2

Ölmemek neymiş, senden öğrendim
Kayboldum sende, sende tükendim
Sordum aynaya, hani ya kendim
Benim efendim, canım Efendim

Sordum aynaya, hani ya kendim.
Senin aşkınla yandım efendim.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Benim derdim çoktur Allah dağlar dayanmaz.
Sen tımar etmezsen Allah yarem ey olmaz.
Sen merhem vurmazsan Allah kimseler vunmaz.

Nakarat

Derimin dermanı Allah sendedir sende.
Gönlümün sultanı Alllah sendedir sende. 

Çıksam Pirim yaylasına bende yaylasam,
Girsem aşkın deryasına bende boylasam
Gezdiğim yerlerde Allah hep seni ansam

Benim derdim dağa düşse dağlar delerdi.
Ah ettikçe Allah, Allah yer gök inlerdi.
Bize bu dervişlik Allah hep senden geldi.

Çoşkun sular gibi Allah çağlattın beni.
Aşka düşürüpte Allah ağlattın beni.
Nede garip gibi Allah yalvarttın beni.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Bir tahta yaratmışsın,
Hâlim anda yazmışsın,
Mevlâ’m ne yazdın anda,
Kullar ânı ne bilsin.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Sekiz Cennet yarattın
Habibine vadettin
Ana kafirler girmez
Mü'minlere ne dersin
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Yedi tamu yarattın,
Kâfirlere va’dettin,
Ana mü’minler girmez,
Hazzı olanlar girsin.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Yüzüm kare elim boş,
Bağrım yanık gözüm yaş,
İnâyet eyle Mevlâ’m,
Yûnus cemâlin görsün.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Eyer hayır eyer şer 
Eğer avret eğer er
Yazısında gülmeyen 
Sair yerde ne gülsün
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>


Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah, 
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah.
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah, 
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah.

Bizi yoktan var eden Rabbülâlemîn.
Rahmetiyle donatan, Rabbülâlemîn.
İman nimeti veren, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat
La ilahe illalah Rabbülâlemîn.
Allah, Allah, Allah,,Rabbülâlemîn.
Lailahe illalah, Rabbülâlemîn.
Allah, Allah, Allah, Rabbülâlemîn.
Lailahe illalah, Rabbülâlemîn.

Kullarını çok seven Rabbülâlemîn.
Dertliye derman veren Rabbülâlemîn.
Gizli ayanı bilen Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Sonumuzu hayreyle, Rabbülâlemîn.
Kabrimizi Nur eyle, Rabbülâlemîn.
Evliyanla haşreyle, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Kevsere bandır bizi, Rabbülâlemîn.
Narınla yakma bizi, Rabbülâlemîn.
Cennetine al bizi, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>


Bismillahhirrahmanhirrahim, (7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Her şey O’nunla başlar,
Diner onunla yaşlar,

Kurtlar, kuşlar, ağaçlar,
Zikreder dağlar, taşlar.

Ne bitmez bir bereket,
Ne tükenmez bir kuvvet,

Bismillah’da gizlidir,
Buluruz Onda halvet,

Biz de söyleriz daim,
O ne büyük bir devlet.

Bismillahhirrahmanhirrahim.(7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Bismillah ile başla,
Nefsi şeytanı taşla,

Her zaman ve her yaşta,
Söyle gönülden aşkla.

O her hayrın başıdır,
sözlerin sultanıdır.

Kainatın şanıdır,
sözlerin sultanıdır.

Bismillahhirrahmanhirrahim, (7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Bu can sana hayran
Bu can sana kurban
Canı canan neylersin.

Aşk elinden oldu püryan
Özge canı neylesin

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün fermanı ol

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün sultanı ol.

Budur aşk-u meydan,
Döner merd-ü merdan,
Aşk ile yanan gelsin.

Yar elinden oldu giryan,
Derdimi bilen gelsin.

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün fermanı ol

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün sultanı ol.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


-

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


 

Can Yine bülbül oldu.
Har açılıp gül oldu. 
Medet medet medet
Har açılıp gül oldum

Göz kulak oldu her yer
Her ne ki var olundu
Medet, medet, medet
Her ne ki var olundu.

Ferhat bu gün ben oldum
Varlık dağını deldim.
Şirin'ime varmaya
Her canibim yol oldu.
Medet, Medet, Medet

Gönül o bahre daldı,
Dilim tutuldu kaldı.
Medet medet medet
Dilim tutuldu kaldı.

Girdim anın zikrine
Azalarım dil oldu
Medet medet medet.

Geç ak ile karadan
Halkı çıkar aradan.
Medet medet medet
Halkı çıkar aradan

Niyazi der buradan
Durma sana gel oldu
Medet medet medet
Durma sana gel oldu.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


-

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


İçerikler en kısa zamanda eklenecektir...

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah
La ilahe illallah, La ilahe illallah

Hidayete ermişiz, Rabbimizdir bir Allah.
Huzurunu bulmuşuz, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Nefs ile cihadımız, Tasavvuftur yolumuz.
Kurandır kitabımız, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Şirke karşı koyarız, Küfre karşı koyarız.
Aşkullahla doyarız, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Pirimizi görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz.
Ona kulluk etmişiz, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


-

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


 

Değmeyin şu gönlüme,
Bu gönlüm Allah der ağlar.2

El vurmayın kalbime,
Bu kalbim Allah der ağlar.2

El vurmayın, el vurmayın kalbime,
Bu kalbim Allah der ağlar,2

Allah der ağlar.3

Değmeyin şu gözüme,
Bu gözüm Allah der ağlar.2

El vurmayın özüme,
Bu özüm Allah der ağlar.2

El vurmayın, el vurmayın özüme,2
Bu özüm Allah der ağlar,

Allah der ağlar.3

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


-

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


İçerikler en kısa zamanda eklenecektir...

f t g m