• 1

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 2

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 3

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

 • 4

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

Copyright 2019 - Bütün hakları Galibi Vakfına Aittir.

Pir-i Galibi Kuran-ı Kerim Meali

meal ana1

Galibi Vakıfları Kataloğu

galibi vakiflari katalogu

Hikmetli Sözler

piri galibi hikmetli sozler

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


Âşıkların eğlencesi 
ism-i Zâtın yâ Rabbenâ 
Cânlarının dinlencesi 
zikr-i zâtın yâ Rabbenâ

Fazlın kime beyân olur 
gizli râzı duyan olur
Ana katı ıyân olur 
keşf-i zâtın yâ Rabbenâ

Ne gelmiş ne gelesidir 
ne olmuş ne olasıdır
Ne bulmuş ne bulasıdır 
misl-i zâtın yâ Rabbenâ

Halkın çoğu Hakk’ı bilmez 
ister râhı arar bulmaz
Değmelere nasîb olmaz 
vasl-ı zâtın yâ Rabbenâ

Gerçek erlerin hâlidir 
gidenin uğrar yoludur
Cümle âleme doludur 
hüsn-i zâtın yâ Rabbenâ

Hûr u cinân sohbetine 
mağrûr olma devletine
Eremezler lezzetine 
kurb-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Cezb eylesin kime sırdan 
eğer geçden eğer erden
Hergiz ayrılmaz nazardan 
resm-i zâtın yâ Rabbenâ

Bahr-i muhrikdir dalınmaz 
bu bahre gavvâs bulunmaz
Lâ-ta’ayyündür bilinmez 
kevn-i zâtın yâ Rabbenâ

Bilen sensin ilme’l-yakîn 
gören sensin ayne’l-yakîn 
Bulan sensin Hakk’el-yakîn 
bahr-i Zâtın yâ Rabbenâ

Seni bildim diyen bilmez 
seni buldum diyen bulmaz 
Dile gelip şerh olunmaz 
vasf-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Bilmeyenler bildim sanır 
bulmayanlar buldum sanır
Görmeyenler gördüm sanır 
nûr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Ger enbiyâ ger evliyâ 
ger asfiyâ ger atkıyâ
Oldular mazhar-ı ziyâ 
vech-i Zâtın yâ Rabbenâ

Her kimi nûrun cezbeder 
aşkın yolun durmaz güder
Dâim anı ihrâk eder 
aşk-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Sensin âlemlerden ganî 
ister bu cân senden seni
Ayırmasın cân u teni 
kevn-i Zâtın yâ Rabbenâ

Ümmî Sinan fazlın ile 
gitmek dilerler ol ile
Sen mahrem eyledin hele 
sırr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Aç ellerini gönülden
Yalvar yüce Allah-a
Düşürme söyle dilinden
Sığın yüce Allah-a

O Rahim-dir O Rahman-dır
O aşkdır O bir ummandır
O bir şefkat O Rahmettir
Sığın yüce Allah-a

Aç gönlünü Mevlaya 
Yalvar Yüce Allah-a
Tövbe namaz niyazla
Sığın yüce Allah-a

O İhsandır O lütuftur
O saadet O huzurdur
O derya O Mağfirettir
Sığın yüce Allah-a

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Akil olan zikreder

Her haline şükreder
Cümle mahlûk zikreder 
La İlahe İllallah

Nakarat

La mevcude ille Allah La Maksude İllallah 
Lâ Mabude İllallah La İlahe İllallah 
La İlahe İllallah La İlahe İllallah

Gaflet günah artırır 
Her ma’siyyet tartılır
Allah diyen kurtulur
La İlahe İllallah

Helal lokma yiyelim 
Hakka boyun eğelim
Allah, Allah diyelim 
La İlahe İllallah

Yaşlar aksın gözünden 
Nur parlasın yüzünden
Gayrı çıksın özünden 
La İlahe İllallah

Mürşidini bulasın
Resulune varasın
Nûrî Hak'ka eresin
La İlahe İllallah 

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Allah Allah Allah Hu
İleykene ne'tu bu'Hu

Ah esirge sultanım
Harab oldu vatanım
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti

Hırs-u tama â mağlub
Oldu sevvad'ül gulûb

İns inse olup esir
Ana baba evlat hasir
Gel kaldır adaveti
Artır gıl mahabbeti

Allah Allah Allah Hu
İleykene ne tu bu Hu 

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Ahad'dır Allah'ımız
Muhammed'dir Nebimiz
Ali'dir penahımız
Pir Gâlip'dir Şeyhimiz

Allah, Allah İllallah.
Allah, Allah Hay Allah.
Allah, Allah Hu Allah.

Hanefi Mezhebiyiz.
Alevi Meşrebiyiz.
Kadir-i Rufai'den
Gâlibi dervişiyiz.

Gâlibi olan kişi,
Zahiri Batın işi,
Sadırdandır bilişi,
Gâlibi dervişiyiz.

Pir'im huzura vardı,
Divanda el bağladı,
Muhammed elin verdi.
Âlem Rahmete erdi.

Pir'im ilmiyle âmil.
İlmi âleme şamil,
Odur insan-ı Kamil,
Gâlibi dervişiyiz

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>

Bu ilahi anonim olarak kardeşlerimiz tarafından hazırlanmış. Pir'imizin huzurunda okunmuş; Hz. Pir bu ilahiyi dergahıma mâl edin emirini vermiştir. Bütün Gâlibi kardeşlerimize duyurulur.


-

f t g m