• 1

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 2

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 3

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

 • 4

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

Copyright 2019 - Bütün hakları Galibi Vakfına Aittir.

Pir-i Galibi Kuran-ı Kerim Meali

meal ana1

Galibi Vakıfları Kataloğu

galibi vakiflari katalogu

Hikmetli Sözler

piri galibi hikmetli sozler

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


Bu gönlüm şehrini seyran ederken efendim
Dedi sırrım bana seyran içinde Hu

Derde düştün niçin derman ararsın efendim
Aşıklar dert arar derman içinde Hu

Zahmeti rahat bil rahat arama efendim
Rahat mı bulunur zindan içinde HU

İçip aşkın meyin öyle mest ol kim Efendim
Divane desinler yaran içinde Hu

Bu aşk meydanıdır bunda ar olmaz efendim
Başını top eyle meydan içinde Hu

Aç gözünü derviş Hakkı zikreyle efendim
“Fezkuruni” denmiş Kuran içinde Hu

Dervişlere karış aşık ola gör efendim
Ne cevherler vardır derviş içinde Hu

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>


Benim efendim ben sana bendim
Bir üfledinde yıkıldı bendim-2
Ben ki denizdim, dağbaşı bendim
Şimdi sen oldun, aleme pendim
Şimdi sen oldun benim efendim

Ölmemek neymiş, senden öğrendim.
Kayboldum sende, sende tükendim
Sordum aynaya, hani ya kendim.
Benim efendim, canım efendim.

Sordum aynaya hani ya kendim.
Senin aşkınla yandım efendim.

Benim efendim, emri yüklendim.
Bağlandım kalbden, ve mühürlendim-2
Askerin oldum, baş üzre emrin.
Okum sadakta, elde kemendim-2

Ölmemek neymiş, senden öğrendim
Kayboldum sende, sende tükendim
Sordum aynaya, hani ya kendim
Benim efendim, canım Efendim

Sordum aynaya, hani ya kendim.
Senin aşkınla yandım efendim.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Benim derdim çoktur Allah dağlar dayanmaz.
Sen tımar etmezsen Allah yarem ey olmaz.
Sen merhem vurmazsan Allah kimseler vunmaz.

Nakarat

Derimin dermanı Allah sendedir sende.
Gönlümün sultanı Alllah sendedir sende. 

Çıksam Pirim yaylasına bende yaylasam,
Girsem aşkın deryasına bende boylasam
Gezdiğim yerlerde Allah hep seni ansam

Benim derdim dağa düşse dağlar delerdi.
Ah ettikçe Allah, Allah yer gök inlerdi.
Bize bu dervişlik Allah hep senden geldi.

Çoşkun sular gibi Allah çağlattın beni.
Aşka düşürüpte Allah ağlattın beni.
Nede garip gibi Allah yalvarttın beni.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Bir tahta yaratmışsın,
Hâlim anda yazmışsın,
Mevlâ’m ne yazdın anda,
Kullar ânı ne bilsin.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Sekiz Cennet yarattın
Habibine vadettin
Ana kafirler girmez
Mü'minlere ne dersin
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Yedi tamu yarattın,
Kâfirlere va’dettin,
Ana mü’minler girmez,
Hazzı olanlar girsin.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Yüzüm kare elim boş,
Bağrım yanık gözüm yaş,
İnâyet eyle Mevlâ’m,
Yûnus cemâlin görsün.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Eyer hayır eyer şer 
Eğer avret eğer er
Yazısında gülmeyen 
Sair yerde ne gülsün
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>


Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah, 
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah.
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah, 
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah.

Bizi yoktan var eden Rabbülâlemîn.
Rahmetiyle donatan, Rabbülâlemîn.
İman nimeti veren, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat
La ilahe illalah Rabbülâlemîn.
Allah, Allah, Allah,,Rabbülâlemîn.
Lailahe illalah, Rabbülâlemîn.
Allah, Allah, Allah, Rabbülâlemîn.
Lailahe illalah, Rabbülâlemîn.

Kullarını çok seven Rabbülâlemîn.
Dertliye derman veren Rabbülâlemîn.
Gizli ayanı bilen Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Sonumuzu hayreyle, Rabbülâlemîn.
Kabrimizi Nur eyle, Rabbülâlemîn.
Evliyanla haşreyle, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Kevsere bandır bizi, Rabbülâlemîn.
Narınla yakma bizi, Rabbülâlemîn.
Cennetine al bizi, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>


Bismillahhirrahmanhirrahim, (7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Her şey O’nunla başlar,
Diner onunla yaşlar,

Kurtlar, kuşlar, ağaçlar,
Zikreder dağlar, taşlar.

Ne bitmez bir bereket,
Ne tükenmez bir kuvvet,

Bismillah’da gizlidir,
Buluruz Onda halvet,

Biz de söyleriz daim,
O ne büyük bir devlet.

Bismillahhirrahmanhirrahim.(7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Bismillah ile başla,
Nefsi şeytanı taşla,

Her zaman ve her yaşta,
Söyle gönülden aşkla.

O her hayrın başıdır,
sözlerin sultanıdır.

Kainatın şanıdır,
sözlerin sultanıdır.

Bismillahhirrahmanhirrahim, (7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Bu can sana hayran
Bu can sana kurban
Canı canan neylersin.

Aşk elinden oldu püryan
Özge canı neylesin

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün fermanı ol

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün sultanı ol.

Budur aşk-u meydan,
Döner merd-ü merdan,
Aşk ile yanan gelsin.

Yar elinden oldu giryan,
Derdimi bilen gelsin.

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün fermanı ol

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün sultanı ol.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


-

f t g m