• 1

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 2

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi İstanbul

 • 3

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

 • 4

  Pir-i Gâlibî Merkez Külliyesi Ankara

Copyright 2021 - Bütün hakları Galibi Vakfına Aittir.

Pir-i Galibi Kuran-ı Kerim Meali

meal ana1

Galibi Vakıfları Kataloğu

galibi vakiflari katalogu

Hikmetli Sözler

piri galibi hikmetli sozler

Galibi Dergah ilahileri ve Kasideleri 

 


Alfabetik olarak ilahinin ilk harfi ile ara...

A-B-C-D-E-F-G-H-I-İ-K-L-M-N-O-Ö-P-R-S-Ş-T-U-V-Y-Z


Bu bölümde en son eklenen  ilahileri görebileceksiniz  İlahilerin ve Kasidelerin tamamını alfabetik olarak ilahilerin ilk kelimesinin ilk harfi  ile yukarıdan arama yapabilirsiniz. Bu bölümümüz yapım aşamısında olduğu için tıklandığında çalışmayan harf linkleri henüz yapılandırılmamıştır en kısa zamanda hepsi yapılandırılacaktır.

İlahileri Gâlibî Dergahlarımız ve ilahi guruplarımızda okuduğumuz şekilde düzenlenmiştir. Bu ilahilerin vucut bulmasında emeği geçenlerin cümlesinden Allah Razı olsun. 


Değmeyin şu gönlüme,
Bu gönlüm Allah der ağlar.2

El vurmayın kalbime,
Bu kalbim Allah der ağlar.2

El vurmayın, el vurmayın kalbime,
Bu kalbim Allah der ağlar,2

Allah der ağlar.3

Değmeyin şu gözüme,
Bu gözüm Allah der ağlar.2

El vurmayın özüme,
Bu özüm Allah der ağlar.2

El vurmayın, el vurmayın özüme,2
Bu özüm Allah der ağlar,

Allah der ağlar.3

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Can Yine bülbül oldu.
Har açılıp gül oldu. 
Medet medet medet 
Har açılıp gül oldum

Göz kulak oldu her yer 
Her ne ki var olundu
Medet, medet, medet
Her ne ki var olundu.

Ferhat bu gün ben oldum
Varlık dağını deldim.
Şirin'ime varmaya
Her canibim yol oldu.
Medet, Medet, Medet

Gönül o bahre daldı,
Dilim tutuldu kaldı.
Medet medet medet
Dilim tutuldu kaldı.

Girdim anın zikrine
Azalarım dil oldu
Medet medet medet.

Geç ak ile karadan
Halkı çıkar aradan.
Medet medet medet
Halkı çıkar aradan

Niyazi der buradan
Durma sana gel oldu
Medet medet medet
Durma sana gel oldu.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah
La ilahe illallah, La ilahe illallah

Hidayete ermişiz, Rabbimizdir bir Allah.
Huzurunu bulmuşuz, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Nefs ile cihadımız, Tasavvuftur yolumuz.
Kurandır kitabımız, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Şirke karşı koyarız, Küfre karşı koyarız.
Aşkullahla doyarız, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Pirimizi görmüşüz, Rabbimizi sevmişiz.
Ona kulluk etmişiz, Rabbimizdir bir Allah.

Settar Allah İllallah, Gaffar Allah illallah.
La ilahe illallah, La ilahe illallah.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Evvelde illallah, Ahirde illallah.
Zahirde illalllah, Batında illallah.
Alasın illallah, evlasın illallah.
Keremi lutfu çok, Mevlasın illallah.

Nakarat
İllallah illallah, Evvelde illallah.
İllallah illallah, Ahirde illallah.
İllallah illallah, Zahirde illallah.
İllallah illallah, Batında illallah.

Mihrinde illalah, Lutfunda ilallah.
Dilde zikrim ile, gönlümde illallah.
Sıhhatte illallah mihnette illah.
Kesrette illalah vahdedte illalah.

Nakarat

Sultanım illallah, Subhanım illallah.
Günahım affeyle, Gufranım illallah.
Mahbubum illallah, mevcudum illallah.
Senden gayrısı yok, maksudum illallah.

Nakarat

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Bu gönlüm şehrini seyran ederken efendim,
Dedi sırrım bana seyran içinde Hu.

Derde düştün niçin derman ararsın efendim,
Aşıklar dert arar derman içinde Hu.

Zahmeti rahat bil rahat arama efendim,
Rahatmı bulunur zından içinde Hu.

Bu aşk meydanıdır bunda ar olmaz efendim,
Başını top eyle meydan içinde Hu.

Dervişlere karış aşık ola gör efendim,
Ne çevherler vardır derviş içinde Hu.

Aç gözünü derviş Hakkı zikreyle efendim,
“Fezkuruni” denmiş Kuran içinde Hu.

İçip aşkın meyin, şöyle mest ol ki efendim,
Divane desinler ahyar içinde Hu.

Derde düştün niçin derman ararsın efendim,
Aşıklar dert arar derman içinde Hu.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Âşıkların eğlencesi
ism-i Zâtın yâ Rabbenâ
Cânlarının dinlencesi
zikr-i zâtın yâ Rabbenâ

Fazlın kime beyân olur
gizli râzı duyan olur
Ana katı ıyân olur
keşf-i zâtın yâ Rabbenâ

Ne gelmiş ne gelesidir
ne olmuş ne olasıdır
Ne bulmuş ne bulasıdır
misl-i zâtın yâ Rabbenâ

Halkın çoğu Hakk’ı bilmez
ister râhı arar bulmaz
Değmelere nasîb olmaz
vasl-ı zâtın yâ Rabbenâ

Gerçek erlerin hâlidir
gidenin uğrar yoludur
Cümle âleme doludur
hüsn-i zâtın yâ Rabbenâ

Hûr u cinân sohbetine
mağrûr olma devletine
Eremezler lezzetine
kurb-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Cezb eylesin kime sırdan
eğer geçden eğer erden
Hergiz ayrılmaz nazardan
resm-i zâtın yâ Rabbenâ

Bahr-i muhrikdir dalınmaz
bu bahre gavvâs bulunmaz
Lâ-ta’ayyündür bilinmez
kevn-i zâtın yâ Rabbenâ

Bilen sensin ilme’l-yakîn
gören sensin ayne’l-yakîn
Bulan sensin Hakk’el-yakîn
bahr-i Zâtın yâ Rabbenâ

Seni bildim diyen bilmez
seni buldum diyen bulmaz
Dile gelip şerh olunmaz
vasf-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Bilmeyenler bildim sanır
bulmayanlar buldum sanır
Görmeyenler gördüm sanır
nûr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Ger enbiyâ ger evliyâ
ger asfiyâ ger atkıyâ
Oldular mazhar-ı ziyâ
vech-i Zâtın yâ Rabbenâ

Her kimi nûrun cezbeder
aşkın yolun durmaz güder
Dâim anı ihrâk eder
aşk-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Sensin âlemlerden ganî
ister bu cân senden seni
Ayırmasın cân u teni
kevn-i Zâtın yâ Rabbenâ

Ümmî Sinan fazlın ile
gitmek dilerler ol ile
Sen mahrem eyledin hele
sırr-ı Zâtın yâ Rabbenâ

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Aç ellerini gönülden
Yalvar yüce Allah-a
Düşürme söyle dilinden
Sığın yüce Allah-a

O Rahim-dir O Rahman-dır
O aşkdır O bir ummandır
O bir şefkat O Rahmettir
Sığın yüce Allah-a

Aç gönlünü Mevlaya
Yalvar Yüce Allah-a
Tövbe namaz niyazla
Sığın yüce Allah-a

O İhsandır O lütuftur
O saadet O huzurdur
O derya O Mağfirettir
Sığın yüce Allah-a

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


 Akil olan zikreder

Her haline şükreder
Cümle mahlûk zikreder
La İlahe İllallah

Nakarat

La mevcude ille Allah La Maksude İllallah
Lâ Mabude İllallah La İlahe İllallah
La İlahe İllallah La İlahe İllallah

Gaflet günah artırır
Her ma’siyyet tartılır
Allah diyen kurtulur
La İlahe İllallah

Helal lokma yiyelim
Hakka boyun eğelim
Allah, Allah diyelim
La İlahe İllallah

Yaşlar aksın gözünden
Nur parlasın yüzünden
Gayrı çıksın özünden
La İlahe İllallah

Mürşidini bulasın
Resulune varasın
Nûrî Hak'ka eresin
La İlahe İllallah 

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Allah Allah Allah Hu
İleykene ne'tu bu'Hu

Ah esirge sultanım
Harab oldu vatanım
Gel kaldır adaveti
Artır gıl muhabbeti

Hırs-u tama â mağlub
Oldu sevvad'ül gulûb

İns inse olup esir
Ana baba evlat hasir
Gel kaldır adaveti
Artır gıl mahabbeti

Allah Allah Allah Hu
İleykene ne tu bu Hu 

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Ahad'dır Allah'ımız
Muhammed'dir Nebimiz
Ali'dir penahımız
Pir Gâlip'dir Şeyhimiz

Allah, Allah İllallah.
Allah, Allah Hay Allah.
Allah, Allah Hu Allah.

Hanefi Mezhebiyiz.
Alevi Meşrebiyiz.
Kadir-i Rufai'den
Gâlibi dervişiyiz.

Gâlibi olan kişi,
Zahiri Batın işi,
Sadırdandır bilişi,
Gâlibi dervişiyiz.

Pir'im huzura vardı,
Divanda el bağladı,
Muhammed elin verdi.
Âlem Rahmete erdi.

Pir'im ilmiyle âmil.
İlmi âleme şamil,
Odur insan-ı Kamil,
Gâlibi dervişiyiz

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>

Bu ilahi anonim olarak kardeşlerimiz tarafından hazırlanmış. Pir'imizin huzurunda okunmuş; Hz. Pir bu ilahiyi dergahıma mâl edin emirini vermiştir. Bütün Gâlibi kardeşlerimize duyurulur.


Benim efendim ben sana bendim
Bir üfledinde yıkıldı bendim-2
Ben ki denizdim, dağbaşı bendim
Şimdi sen oldun, aleme pendim
Şimdi sen oldun benim efendim

Ölmemek neymiş, senden öğrendim.
Kayboldum sende, sende tükendim
Sordum aynaya, hani ya kendim.
Benim efendim, canım efendim.

Sordum aynaya hani ya kendim.
Senin aşkınla yandım efendim.

Benim efendim, emri yüklendim.
Bağlandım kalbden, ve mühürlendim-2
Askerin oldum, baş üzre emrin.
Okum sadakta, elde kemendim-2

Ölmemek neymiş, senden öğrendim
Kayboldum sende, sende tükendim
Sordum aynaya, hani ya kendim
Benim efendim, canım Efendim

Sordum aynaya, hani ya kendim.
Senin aşkınla yandım efendim.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Benim derdim çoktur Allah dağlar dayanmaz.
Sen tımar etmezsen Allah yarem eyolmaz.
Sen merhem vurmazsan Allah kimseler vunmaz.

Nakarat

Derimin dermanı Allah sendedir sende.
Gönlümün sultanı Alllah sendedir sende. 

Çıksam Pirim yaylasına bende yaylasam,
Girsem aşkın deryasına bende boylasam
Gezdiğim yerlerde Allah hep seni ansam

Benim derdim dağa düşse dağlar delerdi.
Ah ettikçe Allah, Allah yer gök inlerdi.
Bize bu dervişlik Allah hep senden geldi.

Çoşkun sular gibi Allah çağlattın beni.
Aşka düşürüpte Allah ağlattın beni.
Nede garip gibi Allah yalvarttın beni.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>


Bir tahta yaratmışsın,
Hâlim anda yazmışsın,
Mevlâ’m ne yazdın anda,
Kullar ânı ne bilsin.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Sekiz Cennet yarattın
Habibine vadettin
Ana kafirler girmez
Mü'minlere ne dersin
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Yedi tamu yarattın,
Kâfirlere va’dettin,
Ana mü’minler girmez,
Hazzı olanlar girsin.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Yüzüm kare elim boş,
Bağrım yanık gözüm yaş,
İnâyet eyle Mevlâ’m,
Yûnus cemâlin görsün.
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Eyer hayır eyer şer
Eğer avret eğer er
Yazısında gülmeyen
Sair yerde ne gülsün
Kerim Allah, Rahim Allah, aman Allah-2

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>


Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah,
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah.
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah,
Lâ İlâhe İllallah, Lâ İlâhe İllallah.

Bizi yoktan var eden Rabbülâlemîn.
Rahmetiyle donatan, Rabbülâlemîn.
İman nimeti veren, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat
La ilahe illalah Rabbülâlemîn.
Allah, Allah, Allah,,Rabbülâlemîn.
Lailahe illalah, Rabbülâlemîn.
Allah, Allah, Allah, Rabbülâlemîn.
Lailahe illalah, Rabbülâlemîn.

Kullarını çok seven Rabbülâlemîn.
Dertliye derman veren Rabbülâlemîn.
Gizli ayanı bilen Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Sonumuzu hayreyle, Rabbülâlemîn.
Kabrimizi Nur eyle, Rabbülâlemîn.
Evliyanla haşreyle, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Kevsere bandır bizi, Rabbülâlemîn.
Narınla yakma bizi, Rabbülâlemîn.
Cennetine al bizi, Rabbülâlemîn.
Lâ İlâhe İllallah, Rabbülâlemîn.

Nakarat

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>


Bismillahhirrahmanhirrahim, (7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Her şey O’nunla başlar,
Diner onunla yaşlar,

Kurtlar, kuşlar, ağaçlar,
Zikreder dağlar, taşlar.

Ne bitmez bir bereket,
Ne tükenmez bir kuvvet,

Bismillah’da gizlidir,
Buluruz Onda halvet,

Biz de söyleriz daim,
O ne büyük bir devlet.

Bismillahhirrahmanhirrahim.(7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Bismillah ile başla,
Nefsi şeytanı taşla,

Her zaman ve her yaşta,
Söyle gönülden aşkla.

O her hayrın başıdır,
sözlerin sultanıdır.

Kainatın şanıdır,
sözlerin sultanıdır.

Bismillahhirrahmanhirrahim, (7 tekrar)
Bismillah, Bismillah...

Dinleme Linki: TIKLA DİNL>>


Bu can sana hayran
Bu can sana kurban
Canı canan neylersin.

Aşk elinden oldu püryan
Özge canı neylesin

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün fermanı ol

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün sultanı ol.

Budur aşk-u meydan,
Döner merd-ü merdan,
Aşk ile yanan gelsin.

Yar elinden oldu giryan,
Derdimi bilen gelsin.

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün fermanı ol

Canım ol cananım ol
Derdim ol dermanım ol,
Gönlümün sultanı ol.

Dinleme Linki: TIKLA DİNLE>>

-

f t g m