İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

 BAŞLANGIÇTA VE MUHABBETTE OKUNAN İLAHİLER

---

Âbidân-ı Mustafâ'yız biz hüseynîlerdeniz


Aç ellerini gönülden Yalvar yüce Allah'a


Akil Olan Zikreder Her Haline Şükreder


Allah bize lütfetti Şükür elhamdü lillâh


Benim Rabbim benim Rabbim senden başka yoktur Rabbim


Bilmem Nideyim Aşkın Elinden


Biz Dünyadan Gider Olduk


Derd-i derunuma derman arardım


Gel seninle gidelim yürü Mevlaya Mevlaya


Gelin Ey Yarı Sadıklar Bu Meydanı Muhabbettir


Hay Efendim şu gurbetlik tez bitsin


Her seher feryadı hep bülbül eyler Anı ol eylemez illa gül eyler


Her yeri hüsnün gülistan eylemiş


İksiri azamdır nutki ehlullah yek nazarda haki kimya ederler


Kün emriyle yaratan bir Allah'tır bir Allah


Nedir ey bülbülü şeyda ferahın efganındır


Nice Ağlamayım Etmeyim Feryat Allah Allah


Salat-ı Ümmiye - Allahümme Sali Ala Seyyidina Muhammed


Sultanım illallah Subhanım illallah


Tehi sanman beni dost yüzün görüp geldim


Vardım Kırklar Kapısına Gel Beri Ey Can Dediler


Zât'ı Hakk'da Mahrem'i İrfân Olan anlar Bizi


---