www.galibivakfi.com

 

Bu Düzenleme 2011 Tarihi İtibari İle En Son Baskısı Yapılan Kitaplarla Bire Bir Aynıdır Gâlibilik İle İlgili Mevcut Bütün İçeriklere Sitemizden Ulaşabilirsiniz.

Galibi vazifelilerin tariki müstakim el kitabı ve islami tasavvuf prensipleri!

 

ALLAHIN VARLIĞINA İNANAN EMRİ İLAHİ ÜZERE YAŞAMAYA AZMEDİP ALLAH ELÇİSİNİN GETİRDİĞİ ŞERİATI İLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUNU KABULLENEN EMRİ İLAHİYEYİ İCRATINDA SAMİMİ OLANLAR SAVUM ,SALAT, HACCU ,ZEKATIN İFASI İLE İMANINDA ZUHURU GÖRÜLEN KELİMEİ ŞAHADETE ŞAHİT KILINMIŞ ADEMLİKTEN SIYRILIP İNSAN OLABİLMENİN YOLUNDA HAZRETİ ALLAHIN RAHMETİNDEN ÜMİTLİ BİAT ETTİĞİ PEYGAMBERİNİN YAŞANTISINI ZAMANIN ZUHURUNA UYGUN MANASININ ASLINI BOZMADAN VE ALLAH ELÇİSİNİ İLAHLAŞTIRMADAN ! YAŞIYABİLEN HAZRETİ İNSAN OLUR!. .

 

HAZRETİ ALLAH IN VARLIĞININ YED-İNDE; ACZİNİ İDRAK EDİP İLAHİ EMRİ İHLAS VE SAMİMİYYETLE YAŞAMAYA ÇALIŞAN KUL EHLİ (TASAVVUFDUR!..) VE İCRAATINDAKİ SAMİMİYYETİ KADAR MADDE VE MANADA İTMİNANI KALBE SAHİPDİR MUTMAİNDİR.

İZLEDİĞİ İLAHİ YOLUN ARAB LİSANINDA DEYİMİ TARİK, ÇOĞULU TARİKATTIR CÜMLE GÜZELLİKLER İBADET VE TAATINDA VE İCRAATINDA GÖRÜLEN TERTİBİ İLAHİ ÜZERE EHLİNE BİAT I İLE EZELİ ERVAHDAKİ BELİĞ İKRARINI DÜNYADA SÖZ VE KANUNU İLAHİYEYE UYGUN HALLERİ İLE TEKRAR EDEN KUL MURADI İLAHİYENİN RAHMET TECELLİSİ MURADDIR ÖZEL İSMİ (DERVİŞTİR)

(DERVİŞ ) LİK İSLÂMDA EMRİ İLAHİYEYE GÖRE , KULUN MADDESİNDE VE MANA SINDA MÜŞAHEDE EDİLEN GÜZELLİKLER İMANININ ÜRÜNÜDÜR VE SAMİMİ YAŞAYANLARA VERİLEN ÖZEL İSİMDİR .

EMRİ İLAHİYEYE UYGUN DERVİŞLİĞİN : BELİRTİSİ İSE CEMİĞ MUTASAVVİFİNİN, HAZRETİ KURANDA BİLDİRİLEN EVLİYA NIN KİTAP SÜNNET VE İCMASI İLE SABİTTİR !.

ALLAH ELÇİSİ HAYATTA DEĞİLSE VARİSİNE BİAT LAZIMDIR

SÖZ HAZRETİ ALLAH'A VERİLİR...

BİAT PEYGAMBER EFENDİLERİMİZE VEKALETEN = RESMİ VERASET SELAHİYYETLİ VARÜSÜL NEBİY NEDİMİ İLAHİYE YAPILIR

ŞÜPHEYE YER YOK ÇÜNKÜ BİAT ,TASAVVUF, TARİKAT VE ŞERİATIN MANASI TANZİM VE TERTİBİ İLAHİDİR ( FETİH SURESİ AYET 10’U İYİ ANLA )DAHA NİCE AYETLER!

 

HAZRETİ MUHAMMET MUSTAFA S.T.A.V. EFENDİMİZİN MÜBAREK HAYATLARININ EKSERİ KISMINI TEŞKİL EDEN GÖNÜL DERYASINA BAKABİLİYOR İSEN, GÖRE BİLİYOR İSEN, EN BÜYÜK DERVİŞ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZDİR GERÇEĞİNİN SIRRINA MUTTALİĞ OLURSUN !

VE ŞU GERÇEĞİN ŞAHİDİ OLURSUN Kİ HAZRETİ ALLAH IN VARLIĞINA İNANAN ,HAZRETİ ALLAH IN KURANI AZİMÜŞANDA TEFSİRE MUHTAÇ OLMAYAN BİLDİRİSİ İLE KİŞİ MÜSLÜMANDIR. BİLCÜMLE PEYGAMBERLERİMİZ EFENDİLERİMİZİN GETİRDİĞİ ŞERİATIN HER HANGİ BİRİNİ KABUL EDİP TABİĞ OLMAYA GAYRET EDENLERİN VE MÜĞMİN SIFATININ NEFSİNDE ZUHURUNU TALEB EDENLERİN MANA İSMİ DERVİŞTİR!... SONRAKİ GELEN ŞERİATI KABUL ETMEK BU YÖNLÜ RAHMETİ İLAHİYEYİ BİLMEK VE BULMAK KEMALATTIR!...

CÜMLE PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ MEKARİMİ AHLAK ÜZERE GELDİLER VE MEKARİMİ AHLAKI BENİ ADEMİN İNSAN OLABİLMESİNİN YEGANE DÜSTURU OLARAK ZAMANLARINA MAHSUS BENİ ADEMİN KEMALATINA UYGUN BAHŞEDİLEN TERTİBİ İLAHİYENİN LUTFETTİĞİ KADARINI GETİRDİLER !..

HAZRETİ MUHAMMET MUSTAFA S,T,A,V EFENDİMİZDE KEMALATI İLE HİTAM BULAN İNSAN OLMANIN BARİZ REÇETESİ RAHMETİ İLAHİNİN ANCAK YAŞAMAKLA DEĞERİ ANLAŞILABİLEN MEKARİMİ AHLAK AHLAKI HAMİYDE KÂAFFESİ TASAVVUFİ DEYİMLE KİŞİNİN YAŞANTISINDA ZUHURU AÇIK MÜŞAHEDE EDİLE BİLEN GÜZELLİKLER MANZUMESİNİN İNSANDA ZUHURUNUN İSMİ (DERVİŞ )TİR UMUMA MAHSUS KELAMİ İZAHI İSLAMİYYETTİR!...

MEKARİMİ AHLAK SAHİBİ KİŞİYE YAKIŞIR BİR İSİM ARAR İSEK MÜĞMİN ,MÜTTAKİ ,ARİF ,CEMİ HAL İSMİ (DERVİŞ)DİR .

VE BU YAŞANTININ ZUHURUNDA BARİZ GÖRÜLEN RAHMETİ İLAHİYENİN SADIK KULLARINA BAHŞEYLEDİĞİ DÜNYADA VE AHİRETTE KALBİ HUZUR İDMİNANİ KALBİN ZEVKİ İSMİ İLAHİ AŞKTIR

AŞK İLAHİDİR AŞKI MECAZİ OLAMAZ İLAHİ AŞKI YANLIŞ VURGULUYANLAR KORKUTUCU, ÜRKÜTÜCÜ VE KATILAŞMIŞ DÜŞÜNCELERİ İLE HELE MECNUNLUKLA EMRİ İLAHİYYENİN DIŞINA ÇIKANLARIN AŞKI İLAHİYEDEN BAHSETMELERİ BİLGİSİZLİK VE HAKSIZLIKTIR. BU TÜRLÜ YAŞANTI VE DÜŞÜNCELER KATİYETLE AŞKI İLAHİ OLAMAZLAR!..

AŞKI İLAHİ TASAVVUFİ EDİLLEYİ ŞERİYYENİN ÜRÜNÜ İLAHİ YAKINLIĞIN BİTMEYEN HAZZI VE ZEVKİDİR !..

MECAZİ AŞK İSE AKLIN VE NEFSİN ÜRÜNÜ MADDİ İHTİYACIN AKILDAN ÖTEYE YOLU OLMAYAN FİZİKİN FELSEFESİ DİR !...

 

AKLIN YOLU ZAN VE TAHMİNDİR ,

KALBİN YOLU TEMAŞA VE HAYRANLIKTIR !

AŞK İMİŞ HER NE VAR İSE ALEMDE

AŞK DIŞI KALMIŞ İLİM KILU KAL İMİŞ

FUZULİ

 

MÜNTESİP OLANA DİKKAT EDİLMESİ VE RİAYET OLUNMASI MUTLAK OLAN HAL VE HAREKETLERİ ÖZETLER İSEK KESİNLİKLE İYİ BİLELİM Kİ

RAB ABD OLMAZ ,ABD RAB OLMAZ ! ALLAH HAŞA KUL OLMAZ KUL ALLAH OLMAZ .

BU GERÇEĞİN DIŞINDA DÜŞÜNCEYE FIRSAT VERMİYESİN .

EHLİ TARİK HİÇ BİR ZAMAN HAZRETİ ALLAHIN ZATINA MAHSUS SIFATLARINI BEŞERE MALETME GAFLETİNE DÜŞMEMİŞTİR ZATİ SIFATLARI ZATINA MAHSUSTUR!..BEŞERE MALEDİLEMEZ BEŞERE MALETMEK TEVHİDİN MANASINA TERS DÜŞER ŞİRKTİR...

 

ALLAH IN ZATİ SIFATLARI

 

1-VÜCUD : VAR OLMAKTIR.VARLIK SIFATI İLE MUTTASIFDIR.

2- KIDEM : EVVELİ OLMAMAK VARLIĞI EZELİDİR .

3 - BEKA : VARLIĞININ SONU YOKTUR !

4 - VAHTANİYET : BENZERİ OLMAMAK

 

5 - MUHALEFETİN LİL HAVADİS : YARATTIĞI HİÇ BİR ŞEYE BENZEMEMEK

6- KIYAM BİNEFSİHİ :VARLIĞI KENDİ ZATINDAN OLUP BAŞKASINDAN OLMAMAK!

HAZRETİ ALLAHIN ZATINA MAHSUS ZATİ SIFATLARI BEŞERE MALEDİLEMEZ!...

BEŞERE MALEDENLER TEVHİDİ İLAHİYEDEN UZAK OLUP HELE ŞAHİDİ İLAHİ HİÇ OLAMAZLAR

BU KİŞİLERİN MÜRŞİTLİK İDDİALARIDA PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİLDİRİSİYLE ÜMMETİN EN ŞERLİLERİ OLDUĞUNUN İLANIDIR !..

 

SIFATI SUBUTİYYE:

HAYAT : DİRİ OLMAK O EZELİ VE EBEDİ BİR HAYATLA DİRİDİR .

İLİM : BİLMESİ ALLAH U TEALA OLMUŞU OLANI OLACAĞI BİLENDİR !

SEMİ : İŞİTMESİ İŞİTMEK ALLAH U TEALANIN EZELİ VE EBEDİ SIFATIDIR !

BASAR :GÖRMESİDİR !

İRADE : DİLEMESİDİR HERŞEY CENABI HAKKIN DİLEMESİ İLE OLUR !

KUDRET : BÜTÜN MÜKEVVENATTA TESİR VE TASARRUF SAHİBİ OLMASIDIR !

KELAM : SÖYLEMESİ KONUŞMASIDIR !

TEKVİN : BÜTÜN MAHLUKATI YARATANDIR !

HAZRETİ HALİKİ ZÜL CELAL BENİĞ ADEME SUBUTİ SIFATLARINDAN CÜZİ OLARAK İHSAN ETMİŞTİR ...

CENABI HAKKIN FİİLİ SIFATLARI :

MADDE ALEMİNDE GÖRÜLEN GÖRÜLMEYEN HER ŞEYİ YAŞATAN ÖLDÜREN TEKRAR DİRİLTEN RIZIKLANDIRAN ODUR .HER ŞEY ONUN FİİLİ SIFATLARININ TENEZZÜLEN ZUHURU OLUP İZAFİDİR , MECAZİDİR . Bİ ZATİHİ DEĞİLDİR !

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ VE VARİSLERİ KAMİL MÜRŞİTLER LUTFEDİLEN RAHMETİ İLAHİYENİN ZUHUR KANALLARIDIR CÜMLESİ VESİLEDİRLER VESİYLEYİ ARA BUL BU RAHMETİ İLAHİYEYE MÜSAİT KILINDIN. BULAMADINSA HAZRETİ ALLAHA MÜRACAAT ET SAMİMİ OL MAHRUM ETMEZLER İLMİN KADAR DEĞİL İNANCINDAKİ SAMİMİYETİN KADAR MANA RIZKIN VARDIR VERİRLER!.

 

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN SIFATLARI

1 - SIDDIK: DOĞRU OLMALARIDIR.

2 - EMÂNET: EMNİYETLİ VE GÜVENİLİR OLMALARIDIR

3 - TEBLİĞ : ALLAH DAN ALDIKLARI EMİRLERİ KULLARA DUYURMALARIDIR ...

4 - FETANET : İNSANLARIN EN ZEKİSİ OLMALARIDIR

5 - İSMET : KUSURSUZ VE GÜNAHSIZ OLMALARIDIR .

BU TÜRLÜ SIFATA SAHİB OLAMAYANLAR ALLAH ELÇİSİ DEĞİLLERDİR ALLAH ELÇİLERİ GÜNAHI KEBAİR İŞLEMEKTEN SALİM KILINMIŞTIR YARATILIŞ İTİBARI İLE MASUMDURLAR ZİRA İSTİSNA’İ YARATILMIŞLARDIR .

EVLİYALAR MASUM DEĞİLDİRLER!.. GÜNAH İŞLEMEYE MÜSAİTDİRLER .VARÜSÜL NEBİY ,NEDİMİ İLAHİDİRLER!...BU MANADA RAHMETİ İLAHİ DÜNYADA HİÇ KAYIP DEĞİLDİR ARAYAN MEVLASINI BULUR .

HAZRETİ ALLAHIN ADALETİ VE RAHMETİNİN ZUHURU HER DEVİRDE MEVCUD OLUP PEYGAMBERİNİN GETİRDİĞİ ŞERİATININ MÜDAVİMLERİ MADDEDE GÖRÜLEN MANA BEKÇİLERİDİRLER PEYGAMBERİNE YAPILMASI LAZIM GELEN BİATIN PEYGAMBERİNİN VERASETİNE VAZİFELİ KILINAN ZATIN MANASININ ŞAHSINA BAHŞEDİLEN VAZİFESİNDE YERİNE GETİRİLMESİ LAZIMDIR TANZİMİ VE TERTİBİ İLAHİYENİN ZUHUR MERCİLERİ DİRLER ONLAR ..HAZRETİ ALLAH EVLİYASI İÇİN HAZRETİ KURANDA ŞÖYLE BUYURDU.

İYİ BİLİNKİ ALLAH IN EVLİYASINA KORKU YOKTUR ONLAR ÜZÜLMİYECEKLERDİRDE

YUNUS 62

DEVAMI 63 ÇÜNCÜ AYETİ KERİMEDE ŞÖYLE BUYURUYOR

ONLAR İMAN EDİP TAKVAYA ERENLERDİR! 63

GAYRIYI DÜŞÜNMEK HAZRETİ ALLAHA İSNADI ZULÜM VE İMAN ZAFİYETİDİR ..

MAKAMI VELAYETE CEMİĞ KULLARIN , EMRİ İLAHİYEYE RİAYETLERİ İLE VE SAY-İ GAYRETİ İLE ÇIKMASINA İMKAN LUTFEDİLMİŞTİR .MÜĞMİNDİR ,İTTİKA SAHİBİDİR ! ŞUNU İYİ BİLMEMİZ ELZEMDİR ?

MAKAMI VELAYET İRŞAT MAKAMI DEĞİLDİR .

BEŞERİN YARATILIŞ NEDENİ KULUN SADAKATI İLE İSTENİLEN KULLUĞU TAHAKKUK ETMİŞTİR. MAKAMI VELAYETLE YAŞANTILARINDAN ÖRNEK VE İBRET ALINIR FAKAT İRŞADA VAZİFELİ DEĞİLLERDİR.

VERASET İDDİASINDA BULUNAMAZLAR VERASETİ NEBİĞ DEĞİLLERDİR! SELAHİYYETLERİ EMRİ BİL MARUF NEHYİ ANİL MÜNKERDEN ÖTEYE GİTMEZ ŞAHISLARINA BİAT ETTİRME SELAHİYETLERİ YOKTUR !..

MÜRŞİTTE ARANILACAK VASIFLAR

1: MANEVİ VAZİFESİ SIHHATİ BELİRLİ ŞAHİTLER TARAFINDAN KABUL GÖRMÜŞ ŞEYH EFENDİDEN TASDİKLİ İZNİ İCAZETE SAHİP OLMASI ! .

2: VAZİFESİ SIHHATLİ ŞEYH EFENDİNİN ŞAHİTLER HUZURUNDA İRŞAT VAZİFESİNİN ALENİ TEBLİĞ EDİLMİŞ OLMASIDA MANEVİ SIHHATININ BELGESİDİR HER NE SEBEBDEN YAZILI BELGE OLMASADA ,

3: BİAT EDDİĞİ KİŞİNİN MADDESİNDE VE MANALARINDA MENSUB OLDUĞU ZATIN VAZİFESİNİN GERÇEK OLUĞUNA AŞİNA OLMASI AZ DA OLSA MUTLAKA GEREKLİDİR

4: ŞAHSINDA RABITA SELAHİYYETİ VERİLMİŞ OLMASI RABITASINA MUTLAKA CEVAB ALINMASI !.

5: MÜRŞİDİN YAŞANTISINDA GÜNAHI KEBAİR ÜZERE İSRARLI OLMAMASI ..

6: MENSUB OLDUĞU MÜRŞİDİNİN BİLİNEN VE GÖRÜNEN SIFATININ ALEMİ MANADAKİ ZUHURUNDA PEYGAMBERİNİN SIFATININ MÜRŞİDİN SIFATINDA ZUHURUNUN EHLİ AŞKIN VE SADIK DERVİŞİN MANASINDA GÖRÜLMESİ MÜRŞİDİNİN MANEVİ VAZİFESİNİN GERÇEKLİĞİNİN ŞAHİDİDİR!...

7: MÜRŞİDİN MADDEYİ VE MANAYI HELE DİNİ İSTİSMARI MANEVİ VAZİFESİNİN OLMADIĞININ GÖSTERGESİDİR .. BU TÜRLÜ İSTİSMARLAR HEP GİZLENMEYE ÇALIŞILIR AMA GİZLİYEMEZLER GÖREN GÖZLER İÇİN HEP KUYRUKLARI DIŞARIDADIR ...

MÜĞMİNİN FİRASETİNDEN KAÇININ ONLAR ALLAH IN NURU İLE BAKAR!

İSLAMDA TASAVVUF HAZRETİ KURANA VE PEYGAMBER EFENDİMİZİN GETİRDİĞİ MEKARİMİ AHLAK ÜZERE YAŞAMA GAYRETİNDE GÖRÜLEN EHLİNİN ÖRNEK YAŞANTISININ İMANINDAKİ SAMİMİYYETİNİN BARİZ TECELLİYATI VE ZUHURATIDIR!

GÖRGÜ VE DÜŞÜNCESİCESİNE İMANIN NURU HAKİMDİR ..

DAHA EVVELKİ ZAMANLARDA VE ZAMANIMIZDA GÖRÜLEGELEN HER NE SEBEBDENSE TERTİBİ VE TANZİMİ İLAHİYEYE DAHA İYİ TEŞVİK EDİYORUM ZANNI İLE AKILCI DİNİN MAHSULÜ VE İCRAATLARI İLE EMRİ İLAHİLERİ VE PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN RAHMETİ İLAHİ OLARAK GETİRDİKLERİNİ BELKİ KASİTLİ DEĞİL AMMA MAAL ESEF MANA YOKSUNLUĞU İLE DAHA İYİ BİLİYORUM ZANNI BEŞ DUYGUNUN ETKİSİ İLE HAKİYKATLERİN DIŞINA ÇIKILMIŞ AKILCI DİN İHDAS EDİLMİŞ .BUNA RAĞMEN EHLİ TASAVVUF HER ZAMAN MANANIN KORUYUCUSU OLMUŞTUR .. MAALESEF MATERYALİST İLİM ERBABI İLE EHLİ HALİN ÇELİŞKİLERİ HİÇ BİTMEMİŞTİR .ÖYLE GÖRÜLÜYORKİ ALLAH U ALEM BİTMEYECEKTİRDE!...

ZAMANIMIZDA EMRİ İLAHİYEYE UYGUN YAŞAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKMEYEN BUNALIMA GİRMEYEN İSTİSNA-İ EHLİ İMAN VE EHLİ AŞK GÖRÜLÜYORSA NEDENİ İLMİ ZAHİRİDE DIŞLAMADAN VEHBİ İLİM NASİBLİLERİNİN KAYITSIZ VE ŞARTSIZ GERÇEK MÜRŞİDE TESLİMİYYETLERİ İLEDİR!...

VAZİFEM NEDENİYLE RABBIMIN KULLARINA LUTFETTİĞİ RAHMETİNİ İDRAK ETTİĞİM KADARI İLE YAZDIĞIM ESERLERDE İZAHINA ÇALIŞTIĞIM ALLAH KELAMI HAZRETİ KURANA UYGUN HAYATIYLA KUR-ANIN TEFSİRİNİ YAŞAYAN PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN ÖRNEK YAŞANTILARINI BU ABDİ ACİZ ÖZETLEMİYE ÇALIŞACAĞIM İNAYET ALLAHTAN !

TEK DİN VARDIR İSMİ İSLAMİYYETTİR!

1: SEMAVİ VE TEVHİT DİNİ OLARAK HAZRETİ ALLAH IN BİLDİRDİĞİ CÜMLE PEYGAMBERLERİMİZ EFENDİLERİMİZİN TEBLİĞ EYLEDİKLERİ TEK DİN VARDIR ODA İSLAMİYYETTİR !...

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ DİN GETİRMEDİLER İSLAMİYYET ÜZERE GELDİLER ŞERİAT GETİRDİLER CÜMLESİ ŞERİATLARI İLE BİLİNİRLER VE TANINIRLAR !

ŞERİATLAR BİRİ DİGERİNİ İPTAL ETMEZ .

SONRA GELEN ŞERİATLAR EVVEL GELEN ŞERİATLARI İPTAL ETMEZ SONRA GELEN ŞERİATLAR DAHA KEMALATLI KULLARA BAHŞEDİLEN HAZRETİ ALLAHIN ZAMANA GÖRE EMRİNİN KULUN YAŞANTISINDA RAHMETİ İLAHİYENİN KULUN FERAHLIKLA YAŞAMASINA UYGUN İLAHİ İŞTİHADIDIR SONRAKİ GELEN ŞERİATI SEÇME KULUN BİLGİ VE ĞÖRGÜSÜ İLE GÜZELLİKLERE HAYRAN OLMA MEZİYETİNDE GÖRÜLÜR!

HİKMET MÜĞMİNİN KAYIP MALIDIR NEREDE BULURSA ALSIN .. BUYURDU

PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ GÜNAHI KEBAİRLE İLGİSİZ CÜMLE GÜZELLİKLER ZAMANA GÖRE KUL İÇİN YARATILDI GAFİL OLMA ARA BUL ..

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİ İLAHLAŞTIRMAK BİRİ BİRİNDEN ELÇİLİĞİNİ FARKLI GÖRMEK HAZRETİ ALLAHIN KURANDAKİ EMRİNE TERS DÜŞER ÇÜNKÜ MEZİYYETLERİ BİLGİLERİ GELİŞ VE GİDİŞLERİ ŞAHSİĞ MEZİYETLERİ VE GÜÇLERİ İLE DEĞİLDİR CÜMLESİ TERTİBİ TANZİMİ İLAHİNİN HALK ETMESİDİR !

SAMİMİYYETLE TABİĞ OLANLAR MAHRUM OLMAZLAR PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN GETİRDİKLERİ ŞERİATLARI İLE İSİM ALIRLAR

 

ALLAH IN VARLIĞINA PEYGAMBERİNİN HAK ELÇİ OLDUĞUNA ŞAHİTLİK ETMEK?

BİR OLAN HAZRETİ ALLAHI LİSANEN KABUL EDEN BEŞER ÖLÇÜSÜNE GÖRE MÜSLÜMANDIR ,İSLAMDIR, PEYGAMBERİNİN GETİRDİĞİ EMRİ İLAHİYE UYGUN YAŞIYAN MÜĞMİNDİR !SAVUM, SALAT , HAC , ZEKAT MÜĞMİN OLMANIN VE DERVİŞ OLMANIN SIFATLARINDAN OLUP EMRİ İLAHİDİR ,İSLAMIN ŞARTI DEĞİLDİR ! KELİMEİ ŞAHADET İSE İMANIN ZİRVESİ OLUP BU SIFATI TAŞIYANLAR GERÇEĞİN VE AMENTÜYE İMANIN ALTI ŞARTININDA GERÇEK ŞAHİDİDİRLER !

ALİ İMRAN SURESİNİN ALLAH IN VARLIĞINA İŞARET EDEN ŞEHADETLE İLGİLİ AYETLERİNDE

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

ŞEHİT ALLAHU ENNEHU LA İLAHE İLLA HÜVE VE-L-MELA-İKETÜ VE ÜLܒL İLMİ KÂİMEN Bİ-L- KISTI

ALLAH -I AZİMÜ ŞAN KENDİ VARLIĞINA ŞAHİT, MELEKLER ALLAH IN VARLIĞINA ŞAHİT ÜLÜ-L İLİM ŞEKLİNDE TAVSİF EDİLEN VE BU YOLDA MESAFE KATETMİŞ OLANLAR ,ALLAH TAN BAŞKA İLAH OLMADIĞINA GERÇEK ŞAHİTTİRLER !

BU İMAN ÜMMET OLARAK ÇOĞULU KAPSAMIŞ İSE O ÜMMET ŞAHİT ÜMMETTİR !

MÜĞMİNLER, MÜTTAKİLER, VE EHLİ HAKİYKAT, ELÇİLERİ BİR BİRİNDEN AYRI GÖRMEDEN CÜMLE ALLAH ELÇİLERİNİNDE ŞAHİDİDİRLER !...

İSLAMIN ŞARTI BEŞ DEDİK ,ÖLÇÜYÜ KAÇIRDIK ..

HAZRETİ ALLAHA KULLUKTA NOKSANLIK OLMASIN TEŞVİKİ VE VAZİFE YAPIYORUM ZANNI İLE

(HUCURAT SURESİ 14 CÜ AYET'İ )

GÖRMEZLİKTEN GELEREK İSLAMIN ŞARTI BEŞDİR DENİLDİ BU GÜN DAHA BARİZ GÖRÜLÜYORKİ BU EMRİ İLAHİNİN NEREDE İCRA EDİLECEĞİNİ BİLEMEDİĞİMİZDEN ÜMMETİ MUHAMMET TOPLUMLARINDA İSTER İSTEMEZ BİRİ BİRİMİZE GAYRI İHTİYARI KAFİR DEDİK HAZRETİ ALLAH IN BİLDİRİSİNE TERS DÜŞTÜK KARDEŞLERİMİZLE CEHLİMİZDEN DÜŞMAN OLDUK FİTNENİN DOĞMASINA SEBEB OLDUK;

ÇARPIK DÜŞÜNCENİ DÜZELTMEDİKCE DİYALOK KELAMI GÜLÜNÇ OLUYOR!

KENDİMİZDEN BAŞKASINI MÜSLÜMAN KABUL EDEMEDİK EDMEKTE İSTEMEDİK CÜMLE PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN ÜMMETLERİNİ TERS TUTUMUMUZLA ÜMMETİ MUHAMMEDE DUŞMAN KILDIK BU YANLIŞ DÜŞÜNCELERİMİZLE ALLAHIN YARATTIĞI GÜZELLİKLERDEN ÜMMETCE MAHRUM EDİLDİĞİMİZİ ALLAHTAN VE RESULÜNDEN UZAKLAŞTIĞIMIZI GÖRDÜĞÜMÜZ KADARI İLE ANLAMAYA BAŞLADIK ZAMAN ZAMAN DAHA İYİ ANLAŞILIP ÜMMETLER ARASI GEÇMİŞ KABAHATLERİ BAŞA KAKMADAN DİYALOG YOLLARI ARAYACAĞIZ İNŞA ALLAH.

BU HADİMÜL FUKARA YAŞANTIMDA ANLADIMKİ ! MANA TANIMAYAN VE ZAHİRDEKİ ZUHURUN BELLİ MADDESİ İLE YETİNEN EMRİ İLAHİLERİ BEŞERİ BEŞ DUYGUSUNUN MAHKUMU KILAN MADDENİN FELSEFESİNDEN ÖTEDEKİ YOLU GÖREMEYEN MTARYALİSLERİN ,YARATILAN GÜZELLİKLERİ DIŞLIYARAK, ZAMANINDA YAPILMASI GEREKLİ OLAN İÇTİHATTAN YOKSUN ,KATI KURALLARIN MAHKUMU İLİM SAHİPLERİNİNDE MEDENİYYETE, VE TEKNOLOJİYE ,CUMHURİYETE, DEMOKRASİYE, İNSAN HAKLARINA NEDEN TERS DÜŞTÜĞÜNE TASAVVUFİ YAŞANTIM VE HAKİYKAT GÖRGÜLERİMLE MUTTALİ OLDUM . BU HAL VE AHVAL İÇ AÇICI OLMAYIP BU HALE İLTİFAT ETMEYEN HAKİYKATIN GERÇEĞİNİ YAŞAYANLARIN ÜZÜLMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL BU ANORMAL YAŞAYIŞINDA CAHİLİN HAZRETİ ALLAHI SUÇLADIĞINI GÖRÜRSÜN ELBETE BUNA HAKKI YOK ZİRA BU TERS BİLGİ YAYIĞINDAN YAĞ ÇIKMAZKİ ÇIKAR AMMA YAĞLI YOĞURT KOYDUN İSE YALNIZCA YAĞLI AYRAN ÇIKAR ..

NURU MUHAMMEDİ !

NURU MUHAMMEDİYİ DE YANLIŞ ANLADIK , PEYGAMBERİNİ İLAHLAŞTIRARAK ALLAH ELÇİLERİNİ YARIŞTIRAN ÜMMETLERİN GÜNAH BATAKLIĞINA ÜMMETİ MUHAMMET OLAN BİZLERDE DÜŞTÜK !..

ŞU GERÇEĞİ İYİ BİLELİM

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ KENDİ KENDİLERİNİ YARATMADILAR

Kİ MEZİYETLERİNİ ŞAHSİYETLERİNE ÖLÇÜ OLARAK DEĞERLENDİRELİM.

DİKKAT! (LAİLAHE İLLALLAH )IN MANASINA TERS DÜŞÜYORUZ !. ZİRA PEYGAMBERİMİZ EFENDİLERİMİZİN CEMİSİNDE ZUHURU GÖRÜLEN GÜZELLİKLERİ VE GÜÇ KUVVETİ HAZRETİ ALLAH'A MALETMEK GERÇEĞİN VE HAKİYKATIN ASLIDIR GAYRISI ŞİRKTİR .

(NURU MUHAMMED)İ ADEM SAFİYYULLAHTAN BAŞLAR CÜMLE PEYGAMBER EFENDİLERİMİZDE ZUHURU GÖRÜLEN VE KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEK OLAN HAZRETİ ALLAHIN UMUMA ŞAMİL RAHMET SIFATININ TECELLİSİDİR!

HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN NURU MUHAMMEDİ BU ZAMANDA YOK DEMEK KÜFÜRDÜR VE HAZRETİ ALLAH A ZULÜM İSNAD ETMEKTİR BU NOKSANLIK VE KÜSTAHLIKTAN RABBIMA SIĞINIRIM ...

CÜMLE PEYGAMBER EFENDİLERİMİZDE .

CÜMLE EVLİYA ULLAHTA , CÜMLE VELİYULLAHTA , CÜMLE MÜĞMİN VE MÜTTAKİ KULLARINDA , ŞÜHEDASINDA CEMİ DİNİ İSLAMDA TECELLİ VE ZUHURU GÖRÜLEN (NURUMUHAMMEDİDİR) KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEKTİR GERÇEĞİ BÖYLE GÖR VE İSLAMI YAŞA!...

AKIL...

AKILCI DİN OLMAZ DİN NAKLİDİR

NAKİL PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN ŞAHSİYETLERİNDE ZUHUR EDEN VAHİY = EMRİ İLAHİDİR VAHYİ İLAHİ DIŞINDA AKLIN ÜRETTİĞİ DİN OLAMAZ AKLIN ÖLÇÜSÜNÜN ZAMANA GÖRE UFKU VARDIR HAZRETİ ALLAHIN LUTFETTİĞİ VAHYİ İLAHİ OLAN MUHKEM VE MÜTEŞABİH AYETLERİN ÖLÇÜMÜNE AKIL MUKTEDİR KILINMAMIŞTIR !..

BEŞERİ İLMİN YERİ AKIL VE MANTIKTIR AKIL İSE CEVHERDİR VEYA ARAZDIR DEDİLER. HAZRETİ ALLAH IN BENİ ADEMİN İNSAN OLMASI İÇİN LUTFETTİĞİ RAHMETTİR .. BEŞERİN AKLI ALLAHIN BİLGİSİNE EŞDEĞER DEĞİLDİR .

GÖKTEKİ VE YER YÜZÜNDEKİ AYETLERİN ZEVKİ İLE HALİKİ ZÜLCELALİN VARLIĞININ TENEZZÜLEN ZUHURUNU CÜMLE EŞYADA MÜŞAHEDE EDEREK BEN BATANLARI SEVEMEM DİYECEK İMANA SAHİB KULLARINA RAHMET OLARAK BAHŞETTİĞİ AKIL NE KADAR EGİTİLSEDE İBADET VE TAATTAKİ HİKMETLERİ ,RAHMETİ İLAHİYEYİ ÖLÇME ÖLÇÜSÜNDEN MAHRUMDUR..VAHİYLE GELEN EMRİ İLAHİLERİ ÖLÇEMEZ ...

AKLI BEŞ DUYGUNUN ÖTESİNDE ZORLAMA BUNA HAKKIN YOK

AKLIN HAZRETİ ALLAHIN VARLIĞINI FİİLİ SIFATLARDA İDRAK ETMESİ YETMİYORMU ?

(İDRAKİ MEALİ BU KÜÇÜK AKLA GEREKMEZ ZİRA TERAZİ BU KADAR SIKLETİ ÇEKMEZ )

DİYEN ZİYA PAŞA NE GÜZEL İFADE ETTİLER.

AKLI OLMAYANIN DİNİ YOKTUR !

AKLIN VAHİYLE GELEN EMRİ İLAHİLERİ YETERİ KADAR ÖLÇME KABİLİYETİ YOKTUR OLAMIYACAKTIRDA .. İYİ BİLESİN Kİ EMRİ İLAHİYYENİN DIŞINA ÇIKMIYASIN .!..

İBADET VE TAATLARDA AKLIN ZEVKİ OLAMAZ VAR İSE İMANIN HAZZI VE ZEVKİ VARDIR !..

HAYLİ ZAMANDIR BEŞER AKILCI DİNİN YERSİZ SIKLETİNİ TAŞIYOR VE MAALESEF YAŞIYOR DEMEK CAİZ İSE YAŞIYOR !

HAZRETİ ALLAHIN RAHMETİ SONSUZ. KULLARINA OLAN MERHAMETİ SONSUZDUR !..

İŞTE BİLEREK BİLMEYEREK KULLUKTA GÖSTERDİĞİMİZ SAMİMİYETLER BAŞKALARININ ÖLÇÜSÜNE UYMASADA İNDİ İLAHİYEDE KABUL OLUP RAHMET OLUYOR HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN

KAZA VE ŞEHADET...

PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN VAHİYLE GETİRDİĞİ EMRİ İLAHİYELERE UYGUN YAŞAYAN KULUN İCRAATLARINDAKİ SAMİMİYETLER İSE ÖLÇÜYE ALINMAZ NA MÜTENAHİDİR !

DÜNYA RAHMET VE MAĞFİRET YERİDİR . CEZA YERİ DEĞİLDİR KAZA YERİDİR . KAZA KADERİN YAŞANILAN BU ALEMDE ZUHURUDUR! KAZA KULUN TİYNETİ VE İCRAATININ NOKSANLIĞININ İCABININ ZUHURU GİBİ GÖRÜLÜRSEDE KULUN O KADARCIK DAHLİ VARDIR AMMA KAZA ,KADER HAZRETİ ALLAHIN YED’İ KUDRETİNDEDİR!.. .İMANIN BU BASAMAĞINA ÇIKABİLMEK İÇİN ACABASIZ İMAN İSTER.!.. BU İMANDAN DAHA YÜKSEK BASAMAK, KULUN ÖLDÜKTEN SONRA TEKRAR DİRİLECEĞİNE İNANMASIDIR !

İMANIN ZİRVESİ VE ÖZÜ BÜTÜN RAHMETİ KABSAYAN HAZRETİ ALLAHIN VARLIĞINA BEŞERİN KULLUĞUNDAKİ SAMİMİYYETİ KADAR ŞAHİD OLMASIDIR MENSUBU OLDUĞU ALLAH ELÇİSİNEDE ŞAHİD OLMAK İMANIN ZİRVESİDİR ALLAH BU İMAN ZİRVESİNİ CÜMLE KULLARINA İHSAN ETSİN AMİN .!...

HENÜZ İKRARI KELAMI İLE ALLAHIN VARLIĞINI KABULLENMİŞ İSLAMA YENİ GİREN KULA İSLAMIN BEŞ ŞARTI VAR DİYE YAKINLARIMIZI DAHİY GERÇEKLERE DÜŞMAN ETTİĞİN GİBİ YENİ İSLAMI KABUL EDEN KİŞİYE KELİMEİ ŞAHADETİ SÖYLETMEYE ZORLAMAK GÜLÜNÇ OLDUĞU GİBİ AÇIK VE SARİH TEFSİRE DAHİ MUHTAÇ OLMAYAN HAZRETİ KURANA TERS OLMUYORMU!..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

BEDEVİLER DEDİLERKİ İMAN ETTİK. DEKİ SİZ İMAN ETMEDİNİZ , AMA MÜSLÜMAN OLDUK DEYİN ,İMAN HENÜZ KALBLERİNİZE YERLEŞMEDİ . HUCURAT 14 AYET .

MUHTEREM HOCAM BU AYETİN NERESİNDE İSLAMA YENİ GİREN BİR KULA İSLAMIN ŞARTI BEŞTİR TELKININI VE İMANIN ZİRVESİ OLAN ŞAHADETİ UYGUN GÖRDÜĞÜN YERİ GÖSTEREBİLİYORMUSUN GÖSTEREMESSİN ZİRA HAZRETİ ALLAHIN BİLDİRİSİNE UYMUYOR EL İNSAF

CÜMLE KULLARIN GERÇEĞİ BİLEREK ŞAHİT OLMASI HER İMAN SAHİBİNİN ZEVKİ VE HAZZIDIR .

BU TÜRLÜ ŞAHİTLİK MUTASAVVİFİNDE VE TASAVVUFU YAŞAYAN EHLİ AŞKIN YAŞANTISINDA VE İCRAATINDA MÜŞAHEDE OLUNUR BU GERÇEKLERDEN UZAK KALMAYASIN !

KESİN KES HİÇ BİR KULA İLA NİHAYE GAVUR ,KAFİR , GAYRI MÜSLÜM DAMGASI VURMAYA HAKKIMIZ YOK UMULURKİ ALLAH IN VARLIĞINA İMAN EDER.BAŞKA ÖLÇÜ YALNIZ VE YALNIZ HAZRETİ ALLAH A MAHSUSTUR !

İYİ HATIRLARIZKİ BİZLER ÜMMETİ MUHAMMET OLARAK ALLAH A İNANAN BAŞKA PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN ŞERİATINA TABİĞ OLANLARA GAYRIMÜSLÜM ,KAFİR DEMEYİ GERÇEĞİ BİLEMEDİĞİMİZDEN ALLAH A İNANAN HAZRETİ MUSA ALEYHİ SELAMIN ŞERİATINA TABİĞ OLANLARA, İSA ALEYHİ SELAMIN ŞERİATI İLE İŞTİGAL EDENLERE BİLEMEDİĞİMİZDEN ALLAH A İNANSIN İNANMASIN CÜMLESİNE KAFİR DAMGASINI VURURKEN İSLAMA HİZMET EDİYORUZ KIVANCI BİLEMEDİĞİMİZİN ÜRÜNÜ ZEVKİMİZDİ BU GÜN DAHA İYİ ANLADIKKİ BU YANLIŞ İTHAMLAR CEHLİMİZDENMİŞ !...

BU ÇARPIK BİLGİLERLE AYNİ TEDRİSATA DEVAMDA İSRAR EDEN VE ULEMA YETİŞTİREN TEDRİSATIN DEĞİŞİMİ ÜMMETCE ÖZLEMİMİZDİR MESULLERİNDEN İLGİ BEKLİYORUZ LUTFEN

DAHA NE BEKLENİYOR BİLMEM YOK İSE BU RAHMETİNDE ALIŞA GELDİĞİMİZ GENE KAFİR VE GAVUR DEDİĞİMİZ TOPLUMLARDAN İTHAL OLUNMASIMI BEKLENİYOR !...

EL İNSAF !.KEHANET DEĞİL, BU GİDİŞLE ÖYLE OLACAĞA BENZİYOR !

ALLAH İÇİN TESLİMİYET .

MÜBAREK KARDEŞİM NURU AYNIM EZELİ ERVAHTAKİ İHSAN EDİLEN MURATLIĞININ KADRİNİ BİLDE DÜNYADAN GİDİŞİN MURADI İLAHİYEYE UYGUN OLSUN.

GAVSUL AZAM SEYİT ABDULKADİR GEYLANİ HAZRETLERİNİN MANEVİ EVLATLARINA VASİYETİNİN ŞU KISMINI EHLİ AŞKIN HAYATINDA TARİKİ MÜSTAKİYM ÖZÜ DİYE VERMEK İSTİYORUM . MÜRŞİDE TESLİMİYETİN MEYYİTİN YIKAYICIYA TESLİM OLDUĞU GİBİ OLSUN !.. EVLADIM SANA İKİ ŞEYİ TAVSİYE EDERİM

1:FUKARAYA HİMMET ,

 

2: EVLİYAYA HİZMET .

FUKARAYA HİMMET GÜCÜN NİSBETİNDE İHTİYACINI GİDERMEKTİR ! DURUMUNUN MÜSADESİ KADAR YARDIM ETMEN .GEREKİYOR YOKSA LAF EBELİĞİ YAPMA NASİHATLARIN AÇ ADEME ZULÜM OLUR !.

EVLİYAYA HİZMET HAZRETİ MEVLAYA VERDİĞİN SÖZE SADAKAT GÖSTERMEN MANEVİ VAZİFESİNE GÜCÜN NİSBETİNDE YARDIMCI OLMAKTIR ÖLÇÜSÜ YOKTUR . DİKKAT EDECEĞİN HUSUS

EVLİYAYI İLAHLAŞTIRMADAN SAMİMİ ALLAH A GİDEN MANEVİ YOLDA TAŞIDIĞI YÜKÜ HAFİFLETMEK KASDİ İLE HİZMETTİR .

BU ÖLÇÜLERİ İLMİ ZAHİRDEN SORMA YAŞAMIYORKİ ANLATSIN O ZATI MUHTEREMDEN DE İSTİFADE EDECEKSİN AMMA MANA VE AŞK YOLUNDA DEĞİL ONLAR KURANDA ALLAH BİLDİRİSİ OLDUĞU HALDE BU MANAYA UZAK DURURLAR TEDRİSATLARININ VE İMANLARININ İÇİNDE TERTİBİ İLAHİ OLAN EVLİYAYA VE SENİN ZEVKLE MESRUR OLDUĞUN HALAKAYI ZİKRE YER YOKTUR !.. HAZRETİ ALLAH ONLARIDA MANA YOKSUNLUĞUNDAN KURTARIP ZÜL CENAHİN EYLESİN AMİN !

HELE ZAMANIMIZDA ANLATMAYA ÇALIŞTIĞIM BU HALLER MENSUB OLACAĞIN O ZATI MUHTEREMDE MEVCUD DEĞİLSE MÜNTESİP OLMADAN DİKKAT ET HAREKETLERİ SENİN MİZACINA UYMUYORSA SAKIN O ZATA MÜNTESİB OLMA MÜNTESİB OLDUKTAN SONRA BİR DAHA ÖLÇÜYE HAKKIN YOK HAZRETİ ALLAH GÜCENİR ÇÜNKİ SÖZ ALLAH A VERİLİR !...

MEZHEBİN VE MEŞREBİN ...

MEZHEPLERİN VE MEŞREPLERİN AYRI İMİŞ GİBİ GÖRÜNÜMÜ KİŞİLERİN DEĞİŞİK MİZAÇLARINA GÖRE TANZİM EDİLMİŞTİR HAKİYKATTA AYNIDIR KÖK BİRDİR :

KÜLLÜ TARİKUN VAHİDÜN

 

MUHAMMEDİ ŞERİATINDAN ZUHUR EDEN TARİKATLARIN ZUHUR MERCİ’İ BİRDİR KÖK HAZRETİ RESULİ EKREM EFENDİMİZDEDİR .

HULEFAİ RAŞİDİN EFENDİLERİMİZİN MİZAÇLARINI AYRI AYRI EHLİ TARİKİN ASLINDA MÜŞAHEDE EDİLE GELMİŞTİR ...ŞÖYLEKİ

ENE MEDİNETÜN ALİ BABUHA

BEN İLİM ŞEHRİYİM ALİ KAPUSUDUR PEYGAMBER EFENDİMİZİN BU BİLDİRİSİ BÜTÜN TARİKATLARIN DUHULÜNÜN GEREKLİ OLDUĞU MERCİ-İ GÖSTERİYOR . BU HADİSİ ŞERİFİN MANASINA BİL CÜMLE EHLİ TARİKİN UYMASI LAZIM GELDİĞİ İDDİA EDİLSEDE . TARİKİ NAKŞİYEDEN NASİBİNİ ALMIŞ KARDEŞLERİMİZİN EBU BEKİRİ SIDDIK . R. .A DAN HAZRETİ RESULULLAH S.A.V. EFENDİMİZİN İLİM ŞEHRİNE DUHUL ETMELERİ DE ELBETTE GERÇEKTİR YADIRGANMAMALI HAZRETİ ALLAH CÜMLESİNİN EMEĞİNİ ZAYETMESİN

DERGAHI KADİRİYE VE RUFAİYEDEN ZUHURU KOL GALİBİYİDE MEŞREBİ ALİ KERREMULLAHI VECHE EFENDİMİZDEN İLİM ŞEHRİNE DUHUL EDER !...

VE BİL CÜMLE GERÇEK DERGAHLARI KIYAMETE KADAR BU ŞERAİTLER DAHİLİNDE DEVAMLI KILSIN AMİN .

TARİKATLAR ARASI BENCİLLİK NEDENİNDEN BAŞKA YÖNÜ OLMAYAN NAHOŞ SÖZLER SÖYLENİR HAKİYKATI BILEMEYEN CAHİLİN SÖZÜDÜR MALUMATIN OLSUN İÇİN BİLDİRİYORUM . SİZİN TARİKİN NİHAYETİ BİZİM TARİKİN BAŞIDIR DERLER ÇALIŞIP KAZANMADAN KAZANÇ ARAYAN ZAVALLILARIN TAKTİĞİ TASAVVUFDADA BU ZAHMETSİZ KAZANCI HAYAL EDERLER..HAKİYKATLE İLGİSİ OLMAYAN KELAM ÜRETİRLER

ÖRNEĞİN : MELAMİLİK MAKAMDIR BU MAKAMI TARİKAT GİBİ GÖSTERENLER HATA EDERLER . EHLİ HAKİYKATIN TASAVVUFİ YAŞANTISINDA NEŞVİ NEMA BULANLARA BU MAKAMIN MÜJDESİ VERİLİR BU ABDİ ACİZE DE BU MAKAMIN VERİLMESİ İLE TALTİF OLUNDUM.MAKAM DİYE VERİLDİ DERGAH DİYE DEĞİL !..

VAZİFELİ KARDEŞLERİME UYARILARIM ...

DERGAHLARDA VAZİFESİ OLAN KARDEŞLERİMİZİDE BU PRENSİBLERDE UYANIK EYLESİN AMİN.

BU ABDİ ACİZ İNTİSABIM 56 SENEYİ BULDU YARIM ASIRI GEÇEN TASAVVUFİ TECRÜBEM VE YOL BÜYÜKLERİMDEN EDİNDİĞİM BİLGİLERİMLE DERİMKİ

ALLAHA KUL HABİBİNE LAYIK ÜMMET OLMAK KASDİN OLSUN NEFSİNDE VARLIK ,GURUR, KİBİR VE BENCİLLİĞE GİDEN YOLLARI HİÇ AÇILMAYACAK GİBİ ZORDA OLSA İRADENLE TIKA

RIZKINI TEMİN ETMEN İÇİN DAİMA KAZANCIN HELALINI SEÇ, KİMSENİN HAKKINA VE HUKUKUNA İRTİKAB ETME . HELE MADDİ KAZANCINDA MÜŞTERİNİ KENDİNE RAMETMEK İÇİN DİNİNİ İMANINI KULLANMA YOLUNU SEÇMEYESİN , SEBEB NE OLURSA OLSUN YALAN SÖYLEME

KİMSEYİ KOĞ GIYBET ETME ZARARINA MUCİP OLSADA DOĞRULUKTAN UZAKLAŞMA YOL BÜYÜKLERİNE KARŞI SEVGİ MUHABBETLE HÜRMET VE HİZMETTE KUSUR ETME , YAŞCA BÜYÜKLEREDE HÜRMET GÖSTER .

HAZRETİ RESULULLAH S.A.V. BUYURDULARKİ !

İKİ MASUMUN AHINDAN KAÇININ

MASUM KİMDİR YARESULLULLAH?

1: YETİM

 

2: SANA EMANETİ İLAHİ OLAN AİLENDİR

VE YİNE BUYURDULARKİ

ALLAH DE DOSDOĞRU YÜRÜ ..

 

SIRATI MÜSTAKİM ÜZERE OL . YOL BÜYÜKLERİMİZİN BİLDİRDİĞİYOKLUK KAPUSU RAHMETİ İLAHİYEYE NAİL OLMAK İSE MURADIN İŞTE EN KISA RAHMET YOLU !...

MANAYA DÖNÜK GÖNLÜNÜ BU YOLDA SEBATKAR EYLE BU KAPUDA SEBATI TASDİK OLANLARDAN OLASIN .AMİN !

GÜCÜN NİSBETİNDE EBEDİ HAYAT Kİ AHİRET NİĞMETİNİ ELDE ETMEYE ÇALIŞ DÜNYA NİĞMETLERİNİDE MEŞRU YOLDAN SAKIN İHMAL ETME DÜNYA VE AHİRET NİĞMETLERİ SADIK ,MÜĞMİN VE MÜTTAKİ KULLAR İÇİN HALKEDİLDİ BU GERÇEĞİ GÖR SAKIN GAFİLLERDEN OLMA .

MADDEDE BULUNAN GÜZELLİKLERDE MANA YIPILTILARI GÖRÜLSEDE CÜZİDİR ,FERİDİR YALNIZ BU KADARCIK YIPILTI İÇİN NEFSİ İHTİYAÇ VE DUYGULARININ TAMAMINI MADDEYE YANİ DÜNYA HAYATINA HASRETME EBEDİ İSKANINA AYRILAN SONSUZLUK ALEMİNİ İHMAL EDEN ZAVALLILARDAN OLMAYASIN !...

SİZİN EN HAYIRLINIZ DÜNYA İÇİN AHİRETİNİ AHİRETİ İÇİN DÜNYASINI TERK ETMİYENDİR

HİTABI PEYGAMBERİYİ İYİ ANLA

BEN BATANLARI SEVEMEM DİYECEK KABİLİYETİN EZELDE VERİLDİ GÖNÜL BAHÇENDE SENİ BEKLİYOR SON NEFESİNE KADAR MÜDDETİN VAR . LUTFEDİLEN BU İMKANI İYİ KULLANMAYI BİL ZAMAN GEÇİYOR NAZLANMA !

HAZRETİ ALLAH A SÖZ VERDİĞİN EVRADINI VE ESKARINI İHMAL ETME MUHABBETLE DEVAM EYLE ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR SADAKATINI GÖSTER ALLAH I ZİKRETMEK CEMİĞ KULLARA BAHŞEDİLMİŞ RAHMETİ İLAHİYEDİR FARZI AYINDIR . EVRADIN VE ESKARIN İSE ALLAH ELÇİLERİ VASITASI İLE CEMİ KULLARINA LUTFEDİLEN İSTİSNA-İ RAHMETİ İLAHİYYEDEN MANEVİ RIZIKTIR SADIK KULLARINA İHSAN EDİLEN TANZİMİ VE TERTİBİ İLAHİYEDİR BU RAHMETİ İLAHİYYEYE HİSSEDAR OLMAN EZELİ ERVAHDAKİ BELİĞ TASDİKİNİN TEKRARI İLE ZUHUR ETTİĞİNE HAMD EYLE RAHMETİ İLAHİYEYE DÜNYA HAYATINDADA İHSAN EDİLDİ SADIK OL !

SİZ ALLAHIN RIZKINDAN YİYİNİZ HİTABINI BAŞKA BAŞKA YERLERDEMİ ARIYORSUNUZ

BAĞA BAKKİ ÜZÜM OLSUN ÜZÜM YEMEYE YÜZÜN OLSUN !

ŞUNU İYİ ANLA MANA KÖRÜ MANAYA NASIL BAKAR İSE ALLAH A BAKIŞ ÖLÇÜSÜ DÜR .

ALLAH TA O MANA KÖRÜNE ÖYLE BAKAR ..BAKMAYI EHLİNDEN ÖĞREN ŞAŞILIKTAN KURTUL !

ALLAH A ŞAŞI BAKMAK TEVHİDİ BOZAR ŞİRKTİR

BİZ ALLAH TAN GELDİK ALLAH.A GİDİYORUZ BİZ ONUN BİR PARÇASIYIZ GİBİ SÖYLENEN KELAMLARIN İLMİ TEVHİT VE AMELİ TEVHİDE UYGUN OLMADIĞINI BİLMELİSİN

ZATİY SIFATLARINADA UYGUN DEĞİL..

HAZRETİ KURANDA İTİKADIN ÖZÜ İKİDİR ,

İLMİ TEVHİT, AMELİ TEVHİTTİR ŞÖYLE İZAH EDİLİR

NAFİ İLİM, DÜNYADA VE AHİRETTE İŞE YARAR İLİM, AMELİ SALİH ERKEĞİ SALİH KADINI SALİHA KILAN AMELLERDİR!..

ŞERİATI İLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUN PETGAMBERİNE DAHA ÇOK HÜRMET EDİYORUM ZANNI İLE YANLIŞ EDİNDİĞİ ÇARPITILMIŞ BİLGİSİ İLE DİĞER PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİ AŞŞAĞLAYICI DÜŞÜNCE VE TUTUMLARDA OLMAYASIN. BU DÜŞÜNCE VE TUTUMUNLA EMRİ İLAHİYEYE TERTİBİ VE TANZİMİ İLAHİYEYE TERS DÜŞÜYORSUN

ALLAH ELÇİLERİNİ BİRİ BİRİNDEN AYRI GÖRMEK EMRİ İLAHİYEYE VE TERTİBİ İLAHİYEYE AYKIRIDIR VE İMANIN ŞARTLARINADA MUHALEFETTİR .

BİAT BİATI RESULULLAHTIR !...

DERGAHIMIZ HER YÖNLÜ DÜŞÜNEN ADEME AÇIKTIR . BİAT ETMEDEN ANLATTIĞIMIZ İSLAMI VE İSLAMIN ÖZÜ VE MANASI OLAN İZAH ETTİĞİMİZ TASAVVUFİ PİRENSİPLERİN DIŞINA ÇIKMAMAYA GAYRET ETMESİ ALLAH A VERDİĞİ AHDİN SADAKATINI GÖSTERİR! BİAT BİATI RESULULLAHTIR .

MÜRŞİDİN KENDİ ADINA ALDIĞI BİATLAR PEYGAMBER EFENDİMİZE OLAN VEKALETİ NEDENİYLEDİR !

MÜRŞİTTEN GAYRI KİMSE PEYGAMBERİNİN VEKALETİNİ TAŞIYORUM İDDİASINDA BULUNAMAZ ŞAYET BU DÜZENBAZLIĞA BİLEREK CÜRET EDERSE MÜNTESİB OLANLAR SAMİMİYYETLERİ KADAR BİR YIPILTI GÖRSELERDE MANALARI NA- EHİL TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR BU MANA ÖLÜMÜNÜN HESABI SAHTEKARLIĞA CÜRET EDENLERDEN İNDİ İLAHİDE SORULACAKTIR ..

HALİFE , NÜKEBA , NAİB ,GİBİ VAZİFELİLERİN DERS VERME SELAHİYYETLERİ VARDIR MÜRŞİTLERİNİN ADINA !...

ÇAVUŞ ,VE DERVİŞİN İSE VAZİFE İSTEYENLERE VERDİĞİ VAZİFEYE TARİFE DENİRKİ ONLARIN ANLATTIKLARI TARİFE İSE MÜRŞİDİNE MALUMAT VERMEDEN TAM DERVİŞLİK SAYILMAZ !

MAZUR SEBEBLERDEN DOLAYI DUYURULAMADAN SÖZ VEREN ZAT VEFAT EDERSE RAHMETİ İLAHİ O SADIK KULU MAHRUM ETMEZ DİYE YOL BÜYÜKLERİM MÜJDE VERDİLER .

SIHHATINI BİLEMEDİĞİN DERGAHIN MÜNTESİBLERİNE SAKIN BİZİM DERGAHA GEL ANLAMINDA HATA YAPMAYASIN ŞEYHLERİ GERÇEK İSE HER YAPTIĞIN TELKİN O ZAVALLININ MANASINDA TAHRİBAT YAPAR DERVİŞİN HAKİYKATA KARŞI SAMİMİYYETİNİ BOZARSIN DİKKATLİ OL .

KİMSEYİ MENSUP OLDUĞU YERDEN OYNATMA DERVİŞ OLAN KİŞİNİN MANEVİ BEKARETİ İLE GELMESİ EVLADIR DAHA SADIK OLUR .

GAVSUL AZAM ABDULKADİR GEYLANİ EFENDİMİZİN BU ABDİ ACİZE EMRİ VARDIR HALAKANIZA BAŞKA DERGAHTAN GELENİ ALMAYIN HALAKANIZ BOZULUR BUYURDU!

DERVİŞİN KABULÜ MANEN VERİLİR İSE VEYA İSTİHARE YOLU İLE GELİRSE YERİNDEDİR .İSTİHARE MÜRŞİDE ANLATILIR ,

VAZİFESİNİN SIHHATİNDEN ŞÜPHE EDİLECEK BİR YERE BİAT EDEN SALİK MANEVİ PERİŞANLIKTAN KURTULAMIYORSA İSTİHARE İLE HAZRETİ ALLAH A HALİNİ ARZ EDER VE SABIRLA BEKLER İNANCINDA SAMİMİ İSE MAHRUM EDİLMEZ .

EVLASI SÖZ VERMEDEN BİAT ETMEDEN EVVEL İSTİHARE YAPMASIDIR .!

İSTİHARESİNE MÜSBET CEVAB ALAN SALİKİN DERGAHINI İLERİ GERİ ELEŞTİRMEYE HAKKI YOKTUR TEKRAR EDİYORUM BİAT MERCİ-İ PEYGAMBER EFENDİMİZ DİR SÖZ HAZRETİ ALLAH A VERİLİR !...

DERVİŞİN RÜYYASINI TABİR ETMEK ANCAK MÜRŞİDİNE AİTTİR.

TABİR ETMEZ İSE TABİR ET DİYE İSRAR TERBİYE DIŞIDIR . RÜYYALARIN TABİRİ EHLİNE VERİLEN HASLETTİR .TABİRİ İRTİCALENDİR

VAHYİ İLAHİYENİN 46 CÜZİNDEN BİR CÜZİDİR.

SALİK RÜYYASINI MÜRŞİDİNE ANLATIR MÜRŞİDİ BİR SAKINCA GÖRMÜYORSA KARDEŞLERİNİ TEŞVİK KABİLİNDEN VE GAYRIYADA ANLATMASINDA SAKINCA YOKTUR . MANEVİ RÜYYAYI HAFİFE ALMAK İMANLA BAĞDAŞMAZ MANEVİ RÜYYALAR BEŞERİN NEFSİ ÜRETİMİ OLAMAZ ! RÜYYAYI YORMAK PEYGAMBER EFENDİLERİMİZE VE VARİSLERİNE VERİLMİŞTİR .GAYRININ VAZİFESİ DEĞİLDİR YUSUF SURESİNDE BUYURULURKİ

BİZ YUSUFA RÜYYA TABİRİNİ ÖĞRETTİK ONA HİKMET VERDİK BİZ DİLEDİĞİMİZE ÇOK HİKMETLER VERİRİZ !

ŞERİAT DIŞINDA ,TARİKAT ,TARİKAT DIŞINDA MARİFET VE HAKİYKAT OLMAZ CÜMLESİNİN ANLAMI ŞERİATTIR EVVELCE İZAHINA ÇALIŞTIĞIM GİBİ HAKİYKATIN ZAHİRE YANSIDIĞI ZAMAN ALDIĞI İSİM ŞERİATTIR !

İLAHİ HAKLARDA KULA HİÇ İMKAN VERMEYEN BEYAN EDİLEN GÜNAHI KEBAİRLERDEN MADAĞ TÜM MANA GÜZELLİKLERİNDEN KULU MAHRUM ETMEYE ÇALIŞAN, EHLİ TARİKİN, EHLİ AŞKIN, EHLİ ZİKRİN, EMRİ İLAHİYEYE SADIK VE HAYRAN MUHİP, MÜTTEKİ, MÜĞMİN KULLARININ YAŞADIĞI HAKİYKATLERİ KÜFÜRLE İŞTİGAL EDİYORLAR DİYE İTHAM EDEN, KURANI AZİMİ ŞANDAKİ MANA AYETLERİNE GÜLÜNÇ MANALAR VEREN ALLAH IN BİLDİRDİĞİ EVLİYAYI KABUL EDEMEYEN DAHA NİCE HAKİYKATLERE KARŞI ÇIKAN MATERYALİST!...

EHLİ ZİKRİN, EHLİ AŞKIN, YOLUNU SARPA SARDIRAN İLİM VE NEFSANİ DUYGULARINLA ŞERİAT DİYE GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞIN ÇARPIK FİKİRLERİNİ ZAMANIN KÜLTÜRÜNE AZ ÇOK MUTTALİ KİŞİLERE AVAZ AVAZ KAHROLSUN ŞERİAT DEDİRTDİĞİN MANASIZ PRENSİBLERİNİN MAHSULÜ YENİP YUTULMAYAN AKILCI MEYVELERİNİN VE GERÇEĞİ SAVUNUYORUM ZANNIYLA NAHOŞ DÜŞÜNCELERİNİ GERÇEKMİŞ CESARETİ İLE İLANIN ZATINA BU HUSUSDA GÜNAH İŞLEDİĞİNİN BİLİNCİNDE DEĞİLMİSİN ?

GERÇEKLERİ YANLIŞ ANLAMANIZ NEDENİYLE MANEVİYATSIZ ŞERİATIN İCRAATINDA ALLAHIN EMRİNE VE RESULÜNÜN TEBLİĞ EYLEDİĞİNE RİAYET ETTİĞİNİZİ SÖYLEYEBİLİRMİSİNİZ ?

AKILCILIKTAN ÖTEYE GİTMEYEN MATERYALİST DÜŞÜNCELERİN ÜRETİMİ İLE TAKLİTTEN ÖTEYE YOL BULAMAYAN İMANA TAHKİKİ İMAN DİYEBİLİYORMUSUNUNUZ?. HAZRETİ KURANI ŞAHİT GÖSTEREBİLİYORMUSUNUZ ? İTMİNANİ KALBE SAHİBİM DEMEYE GÜCÜNÜZ VARMI ?

 

BAKARA SURESİ 3 CÜ AYETİNDE BUYURULAN GAYBE İMANI GÖNÜL BAHÇENDE BULABİLDİNMİ? MANASINI MADDEDE GÖSTERMEYE ÇABA SARFETMEKLE GEÇEN EMEKLERİNİZİN TATMİN OLMAYAN FAKAT OLUYORMUŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞINIZ BEŞ DUYGUDAN ÖTEYE GİTMEYEN ŞERİATIN YASAKLANMASINDA DA MAZURMUSUNUZ ? BU MEVZUDAKİ GÜNAHTA HİSSENİZ YOKMU ? ŞU HUSUSU İYİ BİLİP İLAN EDESİN

HAZRETİ ALLAH IN CÜMLE ELÇİLERİ DİN GETİRMEDİLER

CÜMLESİ DİNİ İSLAM ÜZERE GELDİLER .

HEPSİDE HAZRETİ ALLAH IN YARATTIĞI KULLARININ KEMALATINA VE YAŞADIĞI ZAMANA İNTİBAK İMKAN VE GÜCÜNÜ RAHMETİ İLAHİYE OLAN EMİRLERİNİ MADDESİ VE MANASI İLE İHSAN EDİLDİĞİ GİBİ KABULLENDİLER VE MANEVİ HALLERİNİ ONA GÖRE TANZİM ETTİLER VE ÜMMETLERİNE TEBLİĞ ETTİLER.

İŞTE BU BİLDİRİNİN İSMİ ŞERİATTIR PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ ŞERİATLARI İLE BİLİNİRLER VE ANILIRLAR.

İYİ BİLELİMKİ İSTENMEYEN ŞERİATLAR HAKİYKATLERLE İLİŞİĞİ OLMAYAN YASAKÇI VE KORKUTUCU ŞERİATLARDIR . İBADET VE TAATTA ŞEKLİNİ MUHAFAZA EDENLERİ GÖRÜLSEDE BİLEN KİŞİYİ MANEVİ ZEVK VE TATMİNDEN UZAKTIR SAFİYETLE SAMİMİ OLANLAR HER DEVİRDE RAHMETİ İLAHİYEDEN MANEVİ RIZIKLARINI ALMIŞLARDIR.!

BU RAHMETİ İLAHİYEYE ACEBA DEMİYESİN ...

TABİR CAİZ İSE ŞÖYLE İZAH EDİLDİ MÜRŞİDİN MANEN YÜCELMESİNDE SADIK VE GERÇEĞİ YAŞAYAN MUHİP DERVİŞ MÜRŞİDİN MANEVİ BASAMAĞIDIR !..

MÜRŞİT İSE UMUMİ MÜNTESİBİNİN MİRAC MERCİĞİDİR !

CÜMLESİ RAHMETİ İLAHİYEYE VESİLEDİR . TERTİBİ TANZİMİ İLAHİDİR .

HAKİYKATTE MÜRŞİT ŞERİATI İLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUN PEYGAMBERİNDİR .

KIYAMETE KADAR DEVAMI KESİNLİK İFADE EDEN VARÜSÜL NEBİY ,NEDİMİ İLAHİ MANA VARİSLERİDİR

MÜRŞİDİN GÖSTERDİĞİ YOLUN ZAMANA GÖRE İÇTİHADİ MANASI İNDİ İLAHİDEN LUTFEDİLMİŞ ZUHURUNUN İSMİ ŞERİATTIR .

 İŞTE EHLİ HALİN EHLİ TEVHİDİN YAŞAMAK İSTEDİĞİ İLAHİ ŞERİAT BUDUR !

DERVİŞİ BULUNMAYAN MÜRŞİT MANEN CEZALIDIR YÜKSELME BASAMAĞI VERİLMEMİŞTİR .

HAZRETİ ALLAH VERDİĞİNİ GERİ ALMAZ AMMA DERVİŞİ OLMAYAN ŞEYH BU TÜRLÜ RAHMETİ İLAHİYEDEN YOKSUN DUR .

SAHTE ŞEYHLER RAHMETİ İLAHİYENİN DIŞINDA MENFAATI DÜNYA İÇİN İCRAYI SAN-AT EYLERLER ONLARA TABİY OLANLARDA MANEVİ NASİBİ OLMAYANLARDIR BİRLEŞTİKLERİ YER MADDİ MENFAATTEN İLERİ GİTMEZ ...

MANA HÜKMÜNCE HÜKÜMETLER , VE DEVLETLER , İNSAN TOPLUMLARININ ZAMANA GÖRE ÖZGÜR DÜŞÜNCE VE İRADELERİNİN YAŞANTILARINA VE TOPLUMLARIN NORMAL ADALETE TERS DÜŞMEYEN ÇIKARLARINA UYGUN KURULUR ..

GÜNAHI KEBAİR DIŞINDA GÖRÜLEN VE İNSAN İHTİYACINA YARARLI HALKEDİLEN MADDİ VE MANEVİ HER ŞEY GÜZELDİR HAZRETİ ALLAH HER ŞEYİ MANALI GÜZEL YARATMIŞTIR !

İNSAN TOPLUMLARINA MAHSUS YARATILAN GÜZELLİKLERİN BİLGE KİŞİLER TARAFINDAN TERTİB VE TANZİM EDİLMESİ ... BİLGE İNSANLARIN İRADE VE İŞTİHATLARINA BIRAKMIŞTIR HALIKI ZÜLCELÂL YER VE GÖKTE ZUHUR EDEN AYETLERDE VE KELAMI KADİM OLAN HAZRETİ KURANDA MANASINA MUTTALİĞ OLA BİLİYOR İSEN

İYİ DİNLE HER ZERRENİN VAZİFENİ ANLATAN HİTABINI !... HALİKİ ZÜLCELALİN KULUNU HÜKÜMLÜ KILDIĞI HİTABI İLAHİYİ GÖRMEMEZLİKTEN GELME !

EY İNSAN BU ALEMİ BEN YARATTIM SEN DÜZENE KOYACAKSIN !...

BU MÂNA BUYRUĞUNA HİTABI İLAHİYEYE KULAĞINI TIKAMA İYİ ANLA HALIKI ZÜL CELAL ARAZ VE CEVHERİ İHSAN ETMİŞ YANİ SUYU VE TOPRAĞI YARATMIŞ BUNLARI KARIŞTIRIP ÇAMUR YAPMAYI VE KERPİÇ DÖKMEYİ KULA ÖĞRETMİŞ

HADDİNİ AŞARAK KERPİCİDE SEN YAP DEMEN YARATICINA KARŞI TERBİYE DIŞI OLMUYORMU?

 

ŞER-İ ŞERİFİN İNANAN İNSANLARIN MADDİ VE MANEVİ YAŞANTILARININ HER SAFHASINDA BELİRTİLERİ MUTLAKA VARDIR EMRİ İLAHİNİN ÖZÜ REHBERİMİZDİR DİKKAT İLAHİ EMİRE UYGUN İRADENİ KULLANMAYI DÜNYAYA GELİŞ NEDENİNİ BİLMEN İLAHİ İMTİHANDA MUAFFAKİYETTİR EMRİ İLAHİYENİN GÖSTERGESİ BUDUR GÖREMİYORMUSUN

VERİLEN CÜZİ İRADENİDE HALİKİ ZÜLCELALE HAVALE ETMEN KULLUK DIŞIDIR İYİ BİL !

CENNET MEKAN VATAN ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF MERHUM KUL VAZİFESİNİ BİLEMEYİP TENBELLİK VE BİLGİSİZLİĞİNDEN ÖTÜRÜ ÇİRKİN DÜŞÜNCE YE KAPILANLARIN BU DURUMUNU SAFAHATINDA NE GÜZEL DİLE GETİRMİŞ. BU HİKMETLİ MISRALARINI BİZLERİNDE BU FİKRİN HAYRANI OLDUĞUMUZU DEĞİŞMEYEN FİKRİMİZ VE TUTUMUMUZLA .DERVİŞ KARDEŞLERİME DUYURMAYA ÇALIŞIYORUM ÖRNEK ALINA

******

 

-KADERMİŞ- ÖYLE Mİ? HAŞA, BU SÖZ DEĞİL DOĞRU;

BELANI İSTEDİN, ALLAH DA VERDİ... DOĞRUSU BU.

-ÇALIŞ- DEDİKÇE ŞERİAT, ÇALIŞMADIN, DURDUN,

ONUN HESABINA BİR ÇOK HURAFE UYDURDUN!

******

SONUNDA BİR DE -TEVEKKÜL- SOKUŞTURUP ARAYA,

ZAVALLI DİNİ ÇEVİRDİN ONUNLA MASKARAYA!

BIRAK ÇALIŞMAYI, EMRET OTURDUĞUN YERDEN,

YORULMA, ÖYLEYA, MEVLA ECİR-İ HÂSIR İKEN!

******

YAZIP SABAHLEYİN EVDEN ÇIKARKEN İŞLERİNİ;

BİRER BİRER OKU TEKMİL EDİNCE DEFTERİNİ;

BÜTÜN O İŞLERİ RABBIM GÖRÜR : VAZİFESİDİR...

YÜKÜN HAFİFLEDİ... SEN ŞİMDİ DOĞRU KAHVEYE GİR!

******

 

ÇOLUK ÇOCUK SÜRÜNÜRMÜŞ SONUNDA AÇ KALARAK...

HÜDA VEKİL-İ UMURUN DEĞİL Mİ? KEYFİNE BAK!

ONUN HAZİNE-İ İN-AMI KENDİ VEZNENDİR!

HAVALE ET NE KADARA MASRAFIN OLURSA... VERİR!

******

SİLAHI KULLANAN ALLAH, HUDUDU BEKLEYEN O;

LEVAZIMIN BİTİVERMİŞ, DEĞL Mİ? EKLEYEN O!

ÇEKİP KUMANDASI ALTINA ORDU ORDU MELEK,

SENİN HESABINA KÜFFARI HAK-SAR EDECEK!

******

BAŞIN SIKILDI MI, KAFİ SENİN O NAZLI SESİN:

“YETİŞ” DE, KENDİSİ GELSİN, YA HIZR-I GÖNDERSİN!

EVİNDE HASTALANAN VARSA, BORCUDUR: BAKACAK;

ŞİFA HAZİNESİ DERHAL OLUK OLUK AKACAK.

******

DEMEK Kİ : HER ŞEYİN ALLAH... YANAŞMAN, IRGADIN O:

ÇOLUK ÇOCUK ONA AİT: LALAN, BACIN, DADIN O;

VEKİL-İ HARCIN O; KAHYAN, MÜDÜR-İ VEZNEN O;

ALIŞ SENİNSE DE, MESUL OLAN VERİŞTEN O;

******

DENİZDE CENK OLACAKMIŞ.... GEMİN O, KAPTANIN O;

YA ORDU LAZIM İMİŞ... ASKERİN, KUMANDANIN O;

KÖYÜN YASAKÇISI; ŞEHRİN DE BAŞ MUHASSILI O;

TABİB-İ AİLE, ECZACI... HEPSİ HASILI O.

******

 

YA SEN NESİN? MÜTEVEKKİL! YUTULMAZ ARTIK BU!

BİRAZ DA SAYGI GEREKTİR... NE SAYGISIZLIK BU!

HUDA’YI KENDİNE KUL YAPTI, KENDİ OLDU HÜDA;

UTANMADAN DA -TEVEKKÜL- DİYOR BU CÜR-ETE, HA?!...

****

DERVİŞE TEPEDEN BAKMA ELBETTE DERGAHA NOKSANI İLE GELDİ O MANEVİ KEMALAT MÜŞTERİSİDİR .

SEN VERİLEN VAZİFENİ YAP GAYRISINI HAZRETİ ALLAH A BIRAK SADIK KULUNA SADAKATİ KADAR İHSAN EDER HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN SEYRETMEYİ BİLİRSEN RAHMET ZUHURATININ ZEVKİ NASİBİN OLUR !...

MÜRŞİTLERİ VAZİFELİ OLARAK BİRİ BİRİNDEN FARKLI GÖRMEYESİN .PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ TERTİBİ İLAHİ OLARAK AHİRET ALEMİNE YÜRÜDÜKLERİ ZAMAN NURU MUHAMMEDİDEN İHSAN EDİLEN RAHMETİ İLAHİYENİN BEKÇİLERİ VE RAHMET VESİLELERİ OLARAK HAZRETİ ZÜLCELAL EVLİYASINI NEBİSİNİN MANEVİ VARİSİ KILMIŞTIR MANEVİ VAZİĞFELERİ FARKLI GÖRMEYESİN .. .

AMMA MİZAÇLARI VE MADDEDEKİ GÖRÜŞLERİ AYRI AYRI OLABİLİR BU HALLERİ MANEVİ VAZİFELERİ İLE KARIŞTIRMIYASIN BU ZATLARA HÜRMETTE HİZMETTE KUSUR EDİLMEMESİNİ CÜMLE DERVİŞLERE TAVSİYE EDERİM .

EVRADINA VE ESKARINA BAŞKA MÜRŞİTLERİ MÜDAHALE ETTİRME

SOHBETİNİ DİNLE İŞİNE YARAR KISMINDAN İSTİFADE ET ŞER-İ ŞERİFE UYGUN OLMAYAN TOPLUMLARDAN UZAK DUR

MENSUB OLDUĞUN TOPLUMDAN SENİ SOGUTMAYA ÇALIŞAN MANANI RENCİDE EDEN SOHBETLERİ DİNLEME O MECLİSTEN EDEPLE UZAKLAŞ

HAKLARINDADA DEDİKODU YAPMA .AMMA ARKADAŞLARINI AYNİ HATAYA DÜŞMEMELERİ İÇİN UYAR .

MÜNTESİB OLDUKTAN SONRA MÜRŞİDİNİN VE DERGAHININ KALBEN DAHİ ALEYHİNDE BULUNMADIĞIN GİBİ DÜŞÜNMEYESİNDE BU HALİNLE YOL ALAMADIĞIN GİBİ ZARARINI GÖRÜRSÜN BİLMİŞ OL ALLAH A SÖZ VERDİN İKİNCİ SÖZ KABUL OLUNMAZ İYİ BİL MANA MÜFLİSİ OLURSUN ...

DERGAHINDA HER NE SEBEBLE OLUR İSE OLSUN İKİLİK YAPMAYASIN YAPANIDA TASVİP ETMİYESİN GEÇMİŞ EVLİYAULLAHA TAZİM VE HÜRMETTE KUSUR ETMİYESİN EVRAT VE ESKARINDA CÜMLESİNE DUA VE FATİHA GÖNDERESİN !

HENÜZ BÜLUĞA ERMEDİK KİŞİYE DERS VERİP EMRİ İLAHİLERİ ANLATIP İKRAR ALMA ÇÜNKİ DERVİŞ OLMANIN PRENSİPLERİNİ HENÜZ ALLAH O KULUNUN ÜZERİNE FARZ KILMAMIŞKİ SEN NASIL O KİŞİYİ YÜKÜMLÜ KILARSIN ...

HAZRETİ ALLAH IN EMRİNE RİAYET ETMEYEN SAVMU, SALAT , HACCU , ZEKATI KABUL EDMEYEN KİŞİYE DERS VEREMEYİZ.. BU HUSUSTA BU EMRİ İLAHİLERİ YAPACAĞINA SÖZ VERMESİ DERSİNİN VERİLMESİNE YETERLİ OLUR , HAYRINI VE ŞERRİNİ BİLMEYEN MECNUNA DERS VERME AMMA İNCİTMEDE .

DERVİŞLİK EMRİ İLAHİYEYE AŞKLA İNTİBAK EDEN MÜĞMİN ,MUTTAKİ, İHLAS SAHİBİ KİŞİLERİN SIFATIDIR . YALNIZ İSİMLE SIFAT ELDE EDİLEMEZ .

DERVİŞİN EDEPLİ OLMASI ELZEMDİR EDEP ÜÇ HARFDEN OLUŞUR HER HARFİN ANLAMI VARDIR E ,ELİNE D, DİLİNE B, BELİNE SAHİB OLMAKTIR . ALLAH A OLAN EDEP,

ŞERİATI İLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUN PEYGAMBERİNE EDEP ,HAZRETİ İNSANA KARŞI EDEP, DERGAHINA KARŞI EDEP ,HEMCİNSİNE KARŞI EDEP , DİYE TASAVVUFİ MANASI BU YÖNLÜ İFADE EDİLMİŞTİR !

NAMAZ ,ORUÇ , HAC, ZEKAT GİBİ EMRİ İLAHİYELERDEN BORÇLU KALMAMIYA ÇABA GÖSTER

GÖSTERDİĞİN SAMİMİ GAYRETİN EMRİ İLAHİYEYE UYGUN YAŞANTI ÖZLEMİNİN ÖMÜR BOYU DIŞA YANSIMASIDIR HEM CİNSİNEDE ŞAHİTLİK İMKANI VERMENDİR. BU EMRİ İLAHİYYEDEN

KAZA NAMAZIN, KAZAYA KALMIŞ ORUCUN, KAZA HACCIN, ZEKATIN BORCUN ,VARSA SAMİMİ OLARAK HAZRETİ ALLAH A KAZAYA BAŞLADIĞINI BİLDİRMEN LAZIMDIR.. FARZ İBADETLER KAZA OLUNUR .

BORCU OLANIN NAFİLE İBADETLERİ KABUL OLMAZ DİYEN İMAM EFENDİLERİMİZ BİLDİRİSİ BU YÖNLÜDÜR..

BORÇLU OLMAMAYA ÇABA GÖSTER Kİ NAFİLE İBADETLERE MANA YOLUN AÇILSIN ..

HELE KUL BORCUNU ÖDEMEDEN DÜNYAN DEĞİŞMESİN DİKKAT ET!

KULUM BANA NAFİLE İBADETLERLE YAKLAŞIR,

BEN KULUMUN GÖREN GÖZÜ TUTAN ELİ YÜRÜYEN AYAĞI OLURUM!

BU HADİSİ KUTSİYE DİKKAT! NAFİLE İBADET NEDİR ? PEYGAMBER EFENDİMİZE HALİKİ ZÜLCELALIN BAHŞETTİĞİ SADIK KULLARINIDA MAHRUM BIRAKMADIĞI NAMAZ BABINDA ÖZEL İBADETLERDİR VE ŞUNLARDIR !

TEHECCÜD : GECE YARISINDAN SONRA İMSAK VAKTİNE KADAR KILINIR . 2 REKAT KILINDIĞI GİBİ 12 REKATA KADAR KILINA BİLİR GÜCÜNÜN TAKATINI GEÇMEYESİN. TEHECCÜT NAMAZI PEYGAMBER EFENDİMİZE FARZ ÜMMETİNE VACİPTİR .

EVVABİN : AKŞAM NAMAZINDAN SONRA 2,2,2,OLARAK KILINIR TOPLAM ALTI REKATTIR.

İŞRAK : GÜNEŞİN DOĞUŞUNDAN 45 DAKİYKA SONRA KILINIR 2,VEYA 4 REKATTIR.

DUHA : ÖĞLE YE YAKIN ZAMANA KADAR KILINIR 2 REKAT VEYA 4 REKATTA KILINABİLİR .

TAHİYATÜL MESCİD : MESCİDLERE ERKEN GİDİLDİĞİ ZAMAN KILINAN 2 REKAT NAMAZDIR.

TESBİH NAMAZI : ÖMRÜNDE BİR DEFA OLSUN KILINMASI PEYGAMBER EFENDİMİZİN TAVSİYESİDİR. 4 REKATTIR ...İLMİHALLERDE İZAHI VARDIR..

MAKBUL OLANI İBADETİN DEVAMLISIDIR

GÜCÜN NİSBETİNDE REKATLARI SEÇERKEN GÜÇSÜZ KALACAĞIN GÜNLERİDE HESABA KATARAK SEC HEP ÖYLE DEVAM ET .

YARESUL ALLAH ŞAHİTLİK GEREKTİĞİ ZAMAN BİZ MÜSLÜMAN DİYE KİME ŞAHİTLİK EDELİM ?

BUYURDULARKİ NAMAZ KILIYOR İKEN GÖRDÜNÜZSE MÜSLÜMANDIR DİYE ŞAHİT OLUNUZ .

NAMAZ KILIYOR AMMA OLMADIK MEL-ANETLERE İRTİKAB EDİYOR DEDİLER .

RESULÜ EKREM EFENDİMİZ BUYURDULARKİ O HAKİYKATTA NAMAZ KILMIYOR AMMA SEN ŞAHİTLİĞİNDE MESUL DEĞİLSİN !...

HALIKI ZÜL CELAL HAZRETİ KURANDA BİLDİRDİLER ALLAH TAN BAŞKA İLAH YOKTUR DİYEN İSLAMDIR ,MÜSLÜMANDIR BUYURMADIMI ?ELBET DOĞRU, BAŞKA ÖLÇÜ ARANMAZ BİR EVVEL YAZDIĞIMIZ ŞAHİTLİK BABINDADIR . BİRİNİ DİĞERİNE KARIŞTIRMA

SAKIN! EMRİ İLAHİYE TERS DÜŞEN HADİS GÖSTERMEYE KALKIŞMA PEYGAMBER EFENDİMİZE MUHALEFET ETMİŞ OLDUĞUN GİBİ HALIKI ZÜLCELALİN GAZABINA DUÇAR OLURSUN !...

HAZRETİ ALLAH A GİDEN YOL YARATILAN MAHLUKATIN NEFESİNİN ADEDİNDENDE ÇOKTUR BUYURULDU ÇÜNKİ BENİ ADEM HER NEFESİNDE DÜŞÜNCE YOLLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYA MÜSAİTTİR

ÇOK ZAMAN GÖRÜLÜR HAYVANIN DAHİY YOLUNU DEĞİŞTİRDİĞİ !

DEĞİŞMEYEN YOLUN HALİKİ ZÜLCELALİN ELÇİSİ VASITASI İLE GÖSTERDİĞİ YOL SIRATI MÜSTAKİM YOLUNUN OLDUĞU HAZRETİ KURANDA BİLDİRİLDİ ..

SIRATI MÜSTAKİMDEN SAPMAYANLARA BİLDİRİLEN YOLU İZLEYENLERE EHLİ AŞK ,EHLİ HAL YOL EHLİ VE EHLİ TARİK DEDİLER.

VAHYİ İLAHİYENİN DIŞINDA NEFSİN VE AKLIN ÜRETTİĞİ EDİLLEYİ ŞERİYEYE UYGUN OLMUYAN YOLLARA VAHŞİ TARİK DENİLDİ ...

EHLİ TASAVVUFUN EDİLLEYİ ŞER’İYE Sİ ! KİTAP , KİTABA UYGUN SÜNNET, BELİRLİ MUTASAVVİFİNİN İCMASI VE YAŞADIĞI ZAMANA GÖRE KAMİL MÜRŞİDİN KIYASI DIR Kİ ELZEMDİR,

HAZRETİ ALLAH A RUHLAR ALEMİNDE VERDİĞİ İKRARIN BENZERİNİ DÜNYADADA ŞERİATI İLE SORUMLU OLDUĞU PEYGAMBER EFENDİMİZE VEYA VEKALETEN BİAT ALMAYA VAZİFELİ KILINMIŞ VARÜSÜL NEBİ, NEDİMİ İLAHİYYEYE YARATICIMIZIN TERTİBİ VE EMRİ OLAN USULÜNE RİAYET EDEREK BİAT ETTİĞİ ZAMAN İDAME ETTİRDİĞİ HAYATININ MANA YÖNÜNDE O ANDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ SAMİMİ DERVİŞ HEMEN FARK EDER !.. .

SEYYİT AHMET EL KEBİR RUFA-İ Hazretleri Buyurdularki ::

(merciine müntesib olan samimi kul O ANDA nefsi emmareden nefsi levvameye geçmiştir nefsini levmeden kişiyi dünya ve ahiret ateş yakmaz buyurdular )

FAKAT NEFSİ DUYGULARI VE ACEBA LARI İLE DAHA ORACIKTAN AYRILMADAN HEMEN EMMAREYE DÖNER ,

MANEVİ YOLUN HASRETİ İLE MECNUN MİSALİ YALNIZ KELİMEİ TEVHİT İLE GİRİŞ YAPTIĞI İSLAM KAPUSUNDAN TEVHİDİ ,EFAL TEVHİDİ SIFAT ,TEVHİDİ ZAD, KAL ASINA SIĞINMA ŞEREFİNE NAİL OLAN DERVİŞ HALİKI ZÜLCELALİN SADIK KULLARI İÇİN TERTİP VE TANZİM EYLEDİĞİ RAHMETİ İLAHİYE KAVUŞMUŞ DÜNYA VE AHİRET MESUT VE MUTMAİN OLMUŞ HAZRETİ İNSANDIR !...

GÜZELLİKLERİ İDRAK KABİLİYETİ OLAN BU YOLUN EZELİ ERVAHTAN BELİĞ İKRARI İLE MURADI İLAHİNİN YER YÜZÜNDE BU TÜRLÜ RAHMET ARAYICISI TEVHİT KALASININ SALAHİYYETLİ MEMURUNU BULDUĞU ZAMAN TEREDDÜT ETMEDEN HEMEN EZELİ ERVAHDAKİ BİATINI DÜNYADADA TEKRARI İLE YERİNE GETİRİR ZİRA ONUN MANA VE MADDE HAYATINDA MÜTERETTİT İMAN VE DÜŞÜNCEYE YER YOKTUR O İKRARINDA SAMİMİDİR . EMMAREYE TEKRAR DÜŞÜŞ NOKSANLIĞI EHLİ AŞKTA DÜŞÜNÜLEMEZ..

DÜNYADA MADDİ VE MANEVİ HAYATINI SIKLETLE YAŞARKEN İNTİSAP ETTİĞİN AN BAŞLANGIÇDA OLSA RUHİ AĞIRLIKLARIN SIKLETİN ALINARAK İDMİNANİ KALBE YOLUN AÇILIR VERDİĞİN SÖZE SADAKAT GÖSTERDİĞİN MÜDDET BİR DAHA MADDİ VE MANEVİ SIKLETE SENİN MANANDA YER YOKTUR. OLSADA FERİDİR TAHRİBAT GÜCÜ YOKTUR MUTMAİN OLDUĞUN YOLDA SAMİMİYETLE VE SADAKATLE YÜRÜ ZAHİR BATIN DİYE İLMİ AYIRMA

(İlim ALLAH'ı bilmektir ) ZAHİRİ ULEMA DİYE KİMSEYİ HAKİYKAT DIŞI GÖRME ONUN GÖSTERDİĞİ İLMEDE İHTİYACIN VAR ARADAKİ FARK MANAYA BAKIŞ VE GÖRÜŞ FARKIDIR BÜTÜN İLİMLER ALLAH IN YED’İNDEDİR KİŞİLERDE GÖRÜŞ FARKI VARDIR BİRİSİ BAŞ GÖZÜ İLE GÖRDÜĞÜNDEN GAYRIYA İLTİFATI YOKTUR EHLİ HAKİYKAT İSE ,MADDİ GÖZLE BAKMAYI BİLDİĞİ GİBİ MÜĞMİNLİK SIFATI İLE ZUHUR EDEN NURU İLAHİ İLE BAKAR ... TARİKİ MÜSTAKİM YOLU ANCAK GÖNÜL CADDESİNDE ZUHURU GÖRÜLEN ZİKİR HALAKALARIDIR . İŞTE CENNET BAHÇESİNE UĞRAYANLARA PEYGAMBER EFENDİMİZİN RAHMET BİLDİRİSİ !..

SİZ CENNET BAHÇELERİNE UĞRADIĞINIZ ZAMAN ORADAN YİYİP ,İÇİP ,EKLEDİN .

CENNET BAHÇESİ NEDİR YA RESUL ALLAH BUYURDULAR Kİ

CENNET BAHÇESİ (ZİKİR HALAKALARIDIR)

ZİKİR HALAKASINDAKİ RAHMET TECELLİLERİNİN ZUHURU HER ZAMAN GÖRÜLE GELMİŞTİR BÜTÜN EHLİ HAL ŞAHİTTİR ZİKİR HALAKALARI MANEVİ ZUHURAT MERCİ-İDİR ZİKİR İÇİN TOPLANAN EHLİ AŞKIN BİR ARAYA GELMELERİ BİZATİHİ RAHMETTİR HADİS HASENDİR !...

İŞTE MUTASAVVİFİNİN YOLU ! MANA NASİPLİLERİ ZİKİR HALAKASI.. ARAR BULDUMU ZEVKLE İŞTİRAK EDER SADAKATİ NİSBETİNDE MANEVİ NASİBİNİ ALIR ! NAKLİN DIŞINDA AKILDAN BAŞKA BİR ŞEY’İ KABUL EDEMEYEN MANA GARİBİ BİLGE KİŞİ İSE . TÜRLÜ BAHANELERLE CENNET BAHÇESİNİ YASAKLAMAK İÇİN SEBEBLER ARAR ŞAYET SEBEBİNİ BULAMAZ İSE BAHANELER İCAD EDER MAALESEF BU HAKİYKAT DIŞI GÖRÜŞÜN MÜŞTERİSİ HER DEVİRDE ÇOKTUR !...

BİTMİŞ BİR İNŞAATI ÇEŞİTLİ MESLEK SAHİBLERİNE GÖSTERDİĞİN ZAMAN HER SANATKARIN İLTİFATI KENDİ MESLEĞİNEDİR ORAYA BAKAR , .MİMAR ÇİZİMİNE, MÜHENDİS SAĞLAMLIĞINA, MÜŞTERİ ANLIYORSA HER YÖNÜNE BAKAR ..

BİATIN ŞARTLARINDA ZİKİR HALAKASI İÇİN İKRAR ALINMAZ .

ZİKİR HALAKASINA İŞTİRAK ETMEYEN DERVİŞ SORUMLU DEĞİLDİR

CEMAATLE KILINAN NAMAZIN ECRİ ÇOK OLDUĞU GİBİ

CEMAATLE KURULAN ZİKİR HALAKASINA İŞTİRAK EDEN KİŞİNİN KAZANCI KUDSİ HADİSLERLE İFADE EDİLMİŞ OLUP KÜTÜBİ SİDDEDE BUYRULAN MUTEBER HADİSLERDE MEVCUDDUR .

ZİKİR HALAKASINA İŞTİRAK EDEN DERVİŞİN GÜNLÜK VİRDİNDE HALAKANIN FEYİZİ BİR HAFTA DEVAM EDER.

ZİKİR HALAKALARININ ZAMANA GÖRE CAZİP HALE GETİRİLMESİ ESASTAN SAPMADAN TERTİB VE TANZİMİ EHLİNİN VAZİFESİDİR !

ZAMANIMIZDA EHLİ AŞKIN ZİKİR HALAKASINDA YAPTIĞI TAŞKINLIKLAR YADIRGANDIĞI GİBİ NA EHLİN TASAVVUFA MANEVİ YOLA HÜCUMLARINI HAKLI İMİŞ GİBİ AVVAMA GÖSTERMELERİNE SEBEB OLUNUYOR

HALAKA İLE YAPILAN HER ŞEY ENANİYET DIŞIDIR ZİKİR HALAKASINDA BENCİLLİK KÖŞESİ YOKTUR ZİKRİ İDARE EDENİN DAHİ YERİ HALAKADIR

İYİ ZİKREDENLERİN BİRİNCİ HALAKAYA ALINMASI NİZAM VE İNTİZAM İÇİNDİR.

ZİKİR USÜLLERİ AYRI OLAN MİSAFİR DERVİŞLER BULUNDUKLARI HALAKANIN USULÜNE UYMAK MECBURİYETİNDEDİRLER

DERGAH ADABI BUDUR HER HANGİ BİR DERVİŞ MİSAFİR OLARAK GELDİĞİ DERGAHIN ADABINA UYMAK MECBURİYETİNDEDİR ŞAHSİ HAREKETLERİ EDEP DIŞIDIR DİKKAT OLUNA BAŞKA DERGAHIN MENSUBU MİSAFİR BULUNDUĞU DERGAHIN İDARECİSİ ŞEYH EFENDİYE BİAT ETTİĞİ ŞEYHİNE HÜRMETİ GİBİ HÜRMET ETMEYE MECBURDUR YALNIZ YAPTIĞIN EVRADINA VE ESKARINA KİMSEYE MÜDAHALE ETTİRME AMMA HÜRMET ETMEYİ BİL , SAYGIDA KUSUR ETME !

ZİKİR HALAKASI HAKKINDA YOL BÜYÜKLERİMDEN DİNLEDİM EHLİ ZİKRİN ,EHLİ AŞKIN , TEVHİT EHLİNİN, HAZRETİALLAH IN LUTFETTİĞİ RAHMETİ İLAHİYENİN BARİZ TECELLİSİNİN CEMİĞ SADIKLARIN AŞK BAHÇESİNDE AÇIK MÜŞAHEDE EYLEDİKLERİ ! MİSALİ CENNETTİR .. İMAN ŞAHADETİNE ERİŞMİŞ BAHTİYARLARIN ŞAHADETLERİNİN TASDİK TECELLİ VE ZUHURATLARI VARDIR HALAKA-İ ZİKRULLAHTA .

NURU MUHAMMEDİYENİN EKSİK OLMADIĞI CÜMLE ENBİYA VE EVLİYAULLAHIN RUHANİYYETLERİNİN AŞİKAR ZUHUR VE TECELLİ EYLEDİĞİ MERCİ ZİKİR HALAKALARIDIR !...

HALAKA-İ ZİKİRDE YALNIZ HAZRETİ ALLAH ZİKREDİLİR !

GAYRISI ZİKREDİLMEZ

RAHMETİ İLAHİYYENİN ZUHUR KAYNAKLARINA İLTİCA EDİLMESİ GERÇEĞE AYKIRI DEĞİLDİR

RAHMETİ İLAHİYENİN ZUHURUNA VESİLE KILINAN SEBEBİ İLAHİLER BARİZ GÖRÜLEN RAHMETİ İLAHİYEYE VESİLE AÇIK YOLLARDIR PEYGAMBER EFENDİMİZİN İŞARET ETTİĞİ

(ASHABIM YILDIZLARA BENZER HANGİSİNE TABİĞ OLURSANIZ SİZİ HAKİYKATE GÖTÜRÜR)

DİYE İŞARET OLUNAN BU RAHMETİ İLAHİYE ASHABI GÜZİN OLDUĞU GİBİ KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEK PEYGAMBER EFENDİMİZİN VARİSLERİDİRDE HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN . İŞTE ZİKİR HALAKASI BU RAHMETİ İLAHİYYENİN MÜŞAHEDE YERİDİR !

RESMİ ZİKİR HALAKASINA İŞTİRAK EDEN DERVİŞİN RESMİ DERSİ O MECLİSTE YAPILMIŞTIR

DENDİ İSEDE HİÇ ŞÜPHEM YOK DOĞRUDUR FAKAT BU ABDİ ACİZ EVRADIMI ESKARIMI GENE

YAPTIM ! ZÜL CENAHİN OLUR DİYE ...

KADINLARIN VAZİYFE YETKİLERİ

senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkassını (melaikeden ve kadınlardan) peygamber göndermedik eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun !

nahl 43

MANASINI YAŞIYARAK ŞAHİT OLAN MÜFESSİRLER BU AYETİ CELİYLEDEN ÇIKARDIKLARI MANAYI ŞÖYLE TEFSİR ETMİŞLERDİR .

HİZMETİ EHLİNE VERİNİZ HİZMET EHLİNE VERİLMEDİĞİ ZAMAN O HADİSEDE SİZ KOPACAK KIYAMETİ BEKLEYİNİZ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZDE BU ANLAMDA BUYURMADILARMI ?

TARİH BOYU BU GERÇEK DEVAM EDER EDER AMMA SENİN İLMİNDE EHLİ ZİKİR DİYE VARÜSÜL NEBİ DİYE BİR ŞEY YOKKİ KİME SORACAKSIN? HAZRETİ ALLAH KELAMI KADİMİNDE SİTAYİŞLE EVLİYASINI ANLATIRKEN SEN KİTABINA NİYE YAZMADIN SÖYLİYEYİMMİ BİLEMEDİĞİNDEN KABUL EDEMİYORSUN !

İMAMETLİK EHİL ERKEKLER İÇİNDİR

KADINLARDAN İLMİ MÜSAİTTE OLSA İMAM OLAMAZ

OLUR DİYEN KANUNU İLAHİYEYE TERS DÜŞER .

İRŞAT VAZİFESİ VERASET YOLUYLA GELİR Kİ VARİSÜL NEBİ ,NEDİMİ İLAHİ MANEVİ VAZİFELER YALNIZ ERKEKLER İÇİNDİR .. ŞERİATI İLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU PEYGAMBERİNE BİAT ETMEK İSTEYENLERİN BİATLARINI KABUL ETME SELAHİYYETİ VERİLMİŞTİR EVLİYAULLAHA ! MAKAM BAŞKADIR DERECE BAŞKADIR BİRİNİ DİĞERİNE KARIŞTIRMAYASIN

KADINLARA EMRİ İLAHİ ERKEKLERE NAZARAN DAHA MÜSEMAHALI OLUP BU BAKIMDANDA ŞANSLIDIRLAR BİRAZCIK SAMİMİYYETLERİ İLE ÇOK YOL KATEDERLER AMMA KAZANÇLARINI MUHAFAZA İMKANLARI ZAİFTİR KADIN MUHTEREMDİR ÇÜNKİ CENNETİMİ AYAĞININ ALTINDA TUTAN ANAMDA KADINDIR.!

MAKAMI VELAYET ERKEKLER İÇİNDİR

BU MAKAMA ULAŞANLARA VELİĞ DENİLİR ...

EVLİYA RUHLAR ALEMİNDE İSTİSNAİ YARATILMIŞTIR ALLAH ELÇİLERİNİN VARİSLERİ DİRLER PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ GİBİ GÜNAH İŞLEMEKTEN SALİM DEĞİLDİRLER

ADİLİ MUTLAK ZAMANI BOŞ BIRAKMAZ HER HANGİ BİR ZAMANI BOŞ GÖRMESİ O KİŞİNİN NOKSANLIĞIDIR HAKİYKAT DIŞIDIR VE HALİKİ ZÜL CELALE ZULÜM İSNAD ETMEKTİR DİKKAT OLUNA ...

(hazreti ALLAH siz asrı tanetmeyin )

BUYURMADIMI YAŞADIĞIN ZAMANINI TANETMEYESİN YANİ SUÇLAMAYASIN HER ŞEYİ ADALETLE HALKEDEN HALİKİ ZÜLCELALİ GÜCENDİRİRSİN ...

Yer yüzünde halifemi yaratacağım

hitabı erkekler içindir...

HİLAFET HER MÜĞMİN İÇİN AÇIK RAHMET KAPUSUDUR HİLAFET İRŞAT YERİ DEĞİLDİR KARIŞTIRMA MÜRŞİDİN VAZİFE ALDIĞI YER HİLAFET MAKAMININ ÜSTÜNDEDİR MERCİ-İ EZELİĞ ERVAHTIR RUHLAR ALEMİDİR MANANIN FİZİKİ ÖLÇÜSÜ OLMADIĞINDAN MANA DIŞINDA İLİM TEDRİS EDENLERİN AKLİY KAVRAMLARININ GÜCÜ DIŞI KALMIŞDIR ,BU GERÇEK .. ONLAR MANEVİ TEŞKİLATIN GARİBİ DİRLER ! TAVIR VE TUTUMLARINDA İCRAATLARINDA PEYGAMBER EFENDİLERİMİZİN DAHİ ELÇİLİKLERİNİ YÜZDE YÜZ İNANÇLARINDAN DEĞİL ACİZLİKLERİNDEN KABUL ETMİŞ GİBİ GÖRÜNÜRLER !...

BAZI YÖNLERDE KADININ VAZİFESİ ERKEĞİN VAZİFESİNDEN DAHA AĞIRDIR ERKEĞİN GÜCÜ

HER AĞIRLIĞI TAŞIMAYA MÜSAİT YARATILMAMIŞTIR.. AHVALİ ALEMDE ERKEĞİN VAZİFESİNİDE KADIN KALDIRAMAZ VE TAŞIYAMAZ ..AİLE NİZAMI KADIN VE ERKEĞİN MÜŞTEREK VAZİFESİDİR BU VAZİĞFEYİ İDRAK EDEMEYEN AİLELERİN HAYATLARI AZAB İÇERİSİNDE GEÇER ÇEKİLMEZ OLUR !

KADINDAN İMAM OLMAZ

 

KADINDAN NAİB OLMAZ NAİBİL NÜKABA OLMAZ

 

ŞEYH OLMAZ

HİLAFET MAKAMI KADIN İÇİN DEĞİLDİR OLUR DİYEN GERÇEK DIŞI ŞARLATANLARDAN KAÇININIZ !

KADIN HALAKA ÇAVUŞU OLUR KADINLARA KADINLAR MERCİİNDEN ALDIĞI DİREKTİF DAHİLİNDE ZİKRETTİRİR

BU GERÇEKLER TERTİB VE TANZİMİ İLAHİDİR BU KANUNU İLAHİYEYİ KİMSE DEĞİŞTİREMEZ TARİH BUNUNLA DOLUDUR BAZAN DEĞİŞMİŞ GİBİ GÖRÜNSEDE ALDANMA? İSTİSNAİDİR İSTİSNAİLER KAİDEYİ BOZMAZLAR ...

TURUKU ALİYE BU MEVZU ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURMUŞTUR YERİNDEDİR DERGAHIMIZ BU ESASIN DIŞINDA GÖRÜLEMEZ GÖRÜLMİYECEKTİRDE İNŞAALLAH !..

MANEVİ VAZİFESİ OLAN HALİFE , NAİBİL NÜKABA , NAİB.,MÜRŞİTLERİNE VEKALETEN YOL ŞARTLARINI KABUL EDEN HER KİMSEYE DERSİNİ VERMEYE MEZUNDURLAR.

ZİKİR HALAKASI KURMAYADA YETKİLİDİRLER RABITA İLE MAKAMA MÜRACAATLARA DA YETKİLİ DİRLER ÇAVUŞTA ADABA UYGUN HALAKA KURAR YALNIZCA RABITA YAPAR ŞARTLARI KABUL EDİP DERVİŞ OLMAK İSTEYENE DERSİNİ TARİF EDERKİ VERİLEN DERSE TARİFE DENİR ...

MERCİĞİNE BİLDİRİLDİĞİ ZAMAN ESASA GEÇER! MÜRŞİTLERİ DÜNYASINI DEĞİŞTİRMİŞ YERİNE HALİFE VERİLMEMİŞ İSE VAZİFELİLERDEN YETKİLİ KİŞİLER İSTİHARE YAPARAK ALLAH A MÜRACAAT EDERLER NERESİ EMİR BUYURULDU İSE TOPLUCA O DERGAHA İLTİCA EDERLER

NAİBİN ,NAİBİL NUGABANIN , DERGAHI TUTMA SELAHİYYETLERİ YOKTUR ALLAHI ZİKRETMEK FARZI AYINDIR ZİKİR HALAKALARI SÜNNETİ RESULULLAHTIR! YAPMACIK AŞK GÖSTERİLERİNE ZAMANA GÖRE HORLANAN TAŞKINLIKLARA MÜSAMAHA OLUNMAYA ! ZİKRULLAHI YALNIZ KENDİ ZEVKİNE GÖRE UZATMAK KAZANÇ GETİRMEDİĞİ GİBİ TOPLUMA HAKSIZLIK OLUR .

MESCİTLER ALLAHIN ZİKİR MERCİLERİDİR NAMAZ KILANLARI ŞAŞIRTMAMALARI İÇİN NAMAZ HARİCİNDE TOPLU ZİKİR YAPMALI .DERVİŞLİK EFENDİLİKTİR..DERVİŞ HAKKA VE HUKUKA SAYGILIDIR !

gerçek usta izni (USTATSIZ SANAT HARAMDIR) DENİLDİ ÇOK DOĞRU HER SANATIN USTALARI AYRI AYRIDIR USTASINDAN USTALIK İZNİ ALMADAN MESLEĞİNDE VARLIK GÖSTERMEYE KALKIŞAN KENDİ HUZURSUZ OLDUĞU GİBİ BİLGİLİ MÜŞTERİSİNİDE RAHATSIZ EDER .USTASIZ KAŞIKCI KAŞIĞIN SAPINI ORTASINA GETİREMEZ DENİLDİ !

SERAMİK KALFASI USTASINDAN PÜF NOKTASINI ÖGRENMEMİŞ İSE SERAMİKLER ÇATLAMAYA MAHKUMDUR SAYMAKLA BİTMEYEN USTASIZ SAN’ATKARIN KAZANCINDA MÜŞTERİNİN RIZASI OLMADIĞINDAN NOKSAN YAPILAN İŞİN KAZANCIDA HELAL SAYILMAZ KAZANCININ BEREKETİ ASLA OLMAZ MADDESİNDE VE MANASINDA PERİŞANLIK BÖYLE BAŞLAR O YARİM SANATIN ELBET SONU HÜSRANDIR ..

AKILLARA DURGUNLUK VEREN SANAT HARİKASI İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ŞU NİZAMI ALEMİN MADDİ VE MANEVİ YÖNÜNÜN USTASIZ KENDİLİĞİNDEN OLUŞU VERDİĞİNİ DÜŞÜNEN ADEMLİKTEN KURTULAMAMIŞ İMAN FUKARASINA İNSAN OLARAK BAKABİLİYORMUSUN ?

BU HALİN MESULÜNÜ DEĞİL KURTULUŞ YÖNÜNÜ ARA HAZRETİ ALLAH IN VAZİFELENDİRDİĞİ MÜRŞİDİ BULMAK PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZİN RAHMETİ İLAHİ OLARAK GETİRDİGİ MEKARİMİ AHLAKI YAŞAMAK KASDİYLE KADİM OLAN KELAMULLAHI HER AN ZUHUR EDEN GÖKTEKİ VE YERYÜZÜNDEKİ AYETULLAHI RAHMETİ İLAHİYEYİ RABBIMIN İHSANI BİLİP ZUHURATA GÖRE YAŞAMAK ZEVKİNE ERDİNSE İLAHİ VESİYLE VARÜSÜL NEBİYE BİAT VECİBESİNİ MUTLAKA YERİNE GETİRMEN GEREKLİ VE ELZEMDİR BÖYLE BİLESİN ..

HAZRETİ MEVLANA CELALETTİN RUMİ HAZRETLERİNİN MESNEVİ ŞERİFİN BİRİNCİ CİLT 2959. UNCU BEYTİNDE

HAZRETİ PEYGAMBER S.T,A,VEFENDİMİZİN HAZRETİ ALİ KEREMULLAHI VECHE EFENDİMİZE HİTABINI BİLDİRMEK İSTİYORUM İYİ DİNLE!

PEYGAMBETR EFENDİMİZ HAZRETİ ALİYE DEDİKİ !

YA ALİ TANRI ASLANISIN KUVVETLİSİN KORKMAZSIN YÜREKLİSİN ,

FAKAT ASLANLIĞINA DAYANMA ,GÜVENME ÜMİT AĞACININ GÖLGESİNE SIĞIN ,

YA ALİ SEN TANRI YOLUNDAKİ BÜTÜN İBADETLER İÇİNDE TANRIYA ULAŞMIŞ KİŞİNİN GÖLGESİNE SIĞINMAYI SEÇ .

BİR PİR ELE GEÇİRDİNMİ HEMEN TESLİM OL MUSA GİBİ HIZIRIN HÜKMÜNE GİRİP YÜRÜ

TESLİM OLDUNMU NAZİK VE TAHAMMÜLSÜZ OLMA!.. TESLİMİYETİN MEYYİTİN KASSALA TESLİMİYYETİ GİBİ OLSUN

MADEMKİ HAK ONUN ELİNE KENDİ ELİMDİR DEDİ

 

Yedullahi Fevka Eydihim HÜKMÜNÜ

VERDİ.

BU TERTİBİ İLAHİYEDİR CEHLİN KARŞI ÇIKTIĞI HURRİYYETİNİ KISITLAMAK DEĞİLDİR ! BİLAKİS EMRİ İLAHİ ÜZRE MADDİ VE MANEVİ HÜRRİYETE SAHİP OLMAKTIR !

DERVİŞİN BİR ŞEYHİ VARDIR MANEVİ DOĞUŞA VESİLE OLDUĞU İÇİN ANLAM İTİBARİ İLE BABADA DENİR.. DİKKAT EDERSEN MADDEDE OLDUĞU GİBİ BABA BİR TANEDİR MANADA BÖYLEDİR BABA İKİ OLURSA EVLAT PİÇ OLUR DEDİLER! HALİKİ ZÜLCELAL BUYURDULARKİ

siz çocukları babalarının ismi ile çağırın eğer babalarını bilmiyor iseniz onlar sizin din kardeşlerinizdir !

ŞEYHİ VEFAT EDEN BİR DERVİŞ ŞEYHİNİN YERİNE HALİKİ ZÜLCELAL VAZİFELİ ŞEYH EFENDİ VERMEMİŞ İSE DERVİŞ İSTİHARE YOLUYLA BAŞKA DERGAHA GELDİ İSE KABUL EDİLİR ESKİ EVRADINI DEĞİL SONRADAN ALDIĞI EVRAT VE ESKARINI YAPAR

ŞEYHİ EVVELKİ ŞEYHİDİR AMMA TERBİYE USTADI DEĞİŞMİŞTİR BAŞKACA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOKTUR DERVİŞ SADAKATLI OLMALIDIR ..

DERVİŞİN BİR ŞEYHİ VARDIR ! İKİ ŞEYHİ OLMAZ, MÜRŞİTLERİN BİRİ BİRİNE TEBERRÜK OLARAK İRFANİYYET YOLUNDA YARDIMCI OLMALARIDA ADAP VE ERKANA UYGUNDUR RAHMETİ İLAHİYEDİR İSTİFADE KAPULARI AÇIK BIRAKILMIŞTIR GENE MAKAMIN İŞARETİ İLE HUDUTLUDUR ..

MÜHRİ İLAHİ !

DERGAHIMIZA BİAT ETMİŞ , AZDA OLSA MANEVİ KISMETİNİ ALMIŞ MANA YOLDAŞLARIMA DERİMKİ !...

SAKIN HA !!! HAZRETİ ALLAH IN ŞAHİTLER HUZURUNDA YALNIZ DERGAHIMIZA BAHŞETTİĞİ USTADIMIZINDA KIRIK KALBLE MÜRACAATINI KABUL VE TASDİK EDEN İNDİ İLAHİYEDEN LUTFEDİLEN İCAZET MANALI SADIK DERVİŞLERİN MANALARI İLEDE İFADESİNİ BULAN (mühürü ilahiyi )

ACEBASIZ İMANINLA KABUL ET İÇ ALEMİNDE BU HAKKA DAİR TEFRİKAYA YER VERMEYESİN .. HER ZAMAN GÖRÜLE GELEN BİR ZUHURATI İLAHİ OLMADIĞINDAN FİZİKTE METAFİZİGİN ZUHURU ELBETTE AVAMDA YADIRGANIR O YADIRGAMA AVVAMA GÖREDİR DERVİŞTE DIŞA ÇIKMASA DAHİ MANA ALEMİNDEKİ TAHRİBATI İSTİĞFARIN YER BULAMAYACAĞI KADAR BÜYÜKTÜR ..

İMANINI FİZİK ÖTESİNE GÖTÜREMEYENLERE KABUL ET DİYE İSRAR AYIP OLUR DERVİŞ SENİ UYARIYORUM ACEBASIZ KABUL ET MANAYA HİSSEDAR OL !

YOLUMUZUN YAŞAM TARZINI O KADAR ÇOK YAZDINKİ BUNLARIN NEFSİMİZDE TATBİKİ KOLAY OLMASA GEREK?

KASTIM RAHMETİ İLAHİYE GİDEN YOLLARI ZORLAŞTIRMAK DEĞİL GÖRDÜĞÜM VE YAŞADIĞIM KADARI İLE RABBIMIZIN BENİ ADEM İÇİN YARATTIĞI RAHMET YOLUNDA BULUNAN GÜZELLİKLERİ BİR NEBZE İHVANIM GÖRSÜN ,ÖĞRENSİN, VE YAŞASIN İSTEDİM MALUMAT EDİNESİN SENDE GÖRDÜĞÜN VE YAŞADIĞIN GÜZELLİKLERİ DİN KARDEŞLERİNE ÖRNEK BIRAKASIN HAZRETİ ALLAH IN YARATTIĞI GÜNAHI KEBAİR DIŞINDA HER ŞEY GÜZELDİR ..

KISMETİN KADARINI DÜNYADA ALMAYA ÇALIŞ RAHMETİ İLAHİYE EN KISAYOL DÜNYADA YARATILMIŞ! KISMETİNİ KABRE VE MAHŞERE BIRAKMA

ALLAH IN SELAMI SELAMETİ RIZASI VE BEREKETİ ÜZERİNİZE OLSUN AMİYN VE SELAMÜN ALEL MURSELİN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİYN...

HER NE KADAR ADAP USUL DEN BAHSEDDİMSEDE HAZRETİ ALLAH YAPTIĞIMIZ İBADET VE TAATLARI NOKSANI VE KUSURU İLE DERGAHI İZZETİNDE KABULE KARİN BUYURSUN AMİN !...

MÜRACAAT

******

HU YA TABİBEL KULUB

MEDET YA ERHAMERRAHİMİN

MEDET YA EKREMEL EKREMİN

MEDET YA İLAHEL ALEMİN

 

DESTUR YA ADEM SAFİYYULLAH

DETUR YA NUH ŞEKÜRULLAH

DESTUR YA İBRAHİM HALİLULLAH

DESTUR YA MUSA KELİMULLAH

 

DESTUR YA İSA RUHULLAH

DESTUR YA MUHAMMED MUSTAFA HABİBULLAH

 

DESTUR CÜMLE PEYGAMBERANI İZAM VE RESULİ KİRAM HAZERATI

 

DESTUR ÇARI YARI BASAFA EBU BEKİR-İ SIDDIK, ÖMERÜL-FARUK, OSMANI ZİNNUREYN, ALİYYEL-MURTAZA RADIYALLAHU ANHUM EFENDİLERİMİZ,

 

DESTUR YA EHLİ BEYTİ RESULULLAH

DESTUR YA EVLADI RESULULLAH

DESTUR YA ASHABI RESULULLAH

DESTUR YA EVLİYAALLAH

 

DESTUR PİRİM SULTANIM GAVSUL-AZAM SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ

 

DESTUR EBEL-ALEMEYN SEYYİD AHMEDEL-KEBİR RUFAİ

SEYYİD AHMEDEL-BEDEVİ

SEYYİD İBRAHİM DUSSUKİ

ŞEYH EBUL-HASAN ALİ ŞAZİLİ

ŞAHI NAKŞİBEND MUHAMMED BAHADDİN HAZRETLERİ

 

DESTUR YA SAHİBEL MEYDAN

RIZAEN LİLLAHİ FATİHA MAAS-SALAVAT

******

 

(HİNİ HACETTE ,YANİ MÜSTACEL DURUMLARDA DERVİŞİN MÜNTESİP OLDUĞU MÜRŞİDİNİ İLTİCA NİYYETİ İLE RABITASIDA YUKARIDA BELİRTİLEN MÜRACATIN YERİNE KAİMDİR ! )

 

 

 

www.galibivakfi.com